skip to Main Content

Westland Verstandig wil schoner water en schonere lucht in Westland

College van B&W acht -op vragen van Westland Verstandig- luchtmetingen “niet nodig” en is “niet van plan” op fijnstof te gaan meten bij wegen. Waarom niet? Niet in belang van onze burgers

Westland scoort -zeker vergeleken met andere gemeenten- slecht op het gebied van water- en luchtkwaliteit. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Gezondheid, veiligheid en leefomgeving van onze burgers komen in gedrang en worden daardoor geschaad. Onze fractie bereiken vele klachten van inwoners die door leefomgeving hun gezondheid aangetast zien worden. Een goed gemeentebestuur moet uiteraard altijd en overal inzetten op een schone lucht en schoon water.

Aan verbetering van de waterkwaliteit wordt al lang gewerkt door het Hoogheemraadschap en de gemeente, echter zonder het gewenste resultaat. Ook de recent toegezegde maatregelen zullen pas op ruime termijn effect hebben. Wij vinden dat dit veel te traag verloopt.

Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit. Die is in Westland ook slecht. Het College wil daar op korte termijn niets aan doen. Op ons verzoek om in Westland een RIVM-luchtmeetstation te laten plaatsen reageert het College negatief. Dit betekent dat geen nauwkeurige meting in Westland plaatsvindt. Het College “acht dit niet nodig” in het antwoord van 13 april 2017 op onze vraag. Ook is het College volgens datzelfde schrijven niet van plan metingen te doen rond drukke wegen naar fijnstof en overige luchteffecten.

Er moet uiteraard eerst gemeten worden voordat gepaste maagregelen genomen kunnen worden. Door nu niet te meten komen er ook geen gepaste voorzieningen voor een betere lucht. Betreurenswaardig vindt Westland Verstandig het dat dit College van VVD, CDA, GBW, PvdA en GroenLinks -als er echt iets concreets gedaan kan en moet worden- zo weinig op heeft met een goede leefomgeving van onze inwoners! Westland Verstandig zal hierop terugkomen in de commissievergadering. Dit soort ontwijkend gedrag door het College kan echt niet. Hopelijk denken de raadsfracties daar anders over.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top