skip to Main Content

Westland Verstandig wil snelle realisering goedkope woningen in Westland anders gaan aanpakken

Westland Verstandig wil snelle realisering goedkope woningen in Westland anders gaan aanpakken

Het afgelopen jaar is geprobeerd om in Westland tijdelijke woningen voor onze jongeren te realiseren. Echter al direct werd duidelijk dat het verzet van omwonenden groot was bij tal van locaties. Recent was dat ook het geval in Monster bij de locatie Waellandweg. Westland Verstandig is reëel en willen we slagen maken, dan zal het anders moeten. Dus stoppen met dit soort plannen -ook Waellandweg dus- per direct.

Wat dan wel? We hebben een viertal plannen:

  1. Bestaande kantoor- / (bedrijfs)gebouwen / grotere woonpanden gaan gebruiken voor kleine wooneenheden. Recent bleek dit snel uitvoerbaar (HBC-kantoor Naaldwijk (ca. 350 arbeidsmigranten), Flynth-gebouw (ca. 50 Westlandse jongeren / starters), ouder woonpand Naaldwijkseweg (ca. 10 wooneenheden)). De gemeente moet dit soort hergebruik aantrekkelijk maken door korte en gemakkelijke procedures die bij voorrang tot een vergunning moeten leiden.
  2. De gemeente moet een centraal in Westland gelegen groot perceel -nu nog glastuinbouw- van bijvoorbeeld 7 ha gaan inrichten voor de bouw van blijvende goedkope prefab starterswoningen. Dat perceel moet goed ingericht en ontsloten worden en via kortlopende procedures zullen vergunningen worden verleend. Tijdige goede communicatie naar buiten is nodig. De eerder genoemde locaties voor flexwoningen kunnen dan weer voor de tuinbouw gebruikt gaan worden.
  3. De eerder genoemde locatie voor starterswoningen bij de Horti Campus snel realiseren (2024).
  4. Op voorziene woninglocaties in Westland die nog niet definitief bebouwd kunnen worden en wel leeg liggen, tijdelijke woningen plannen. We noemen Wateringen Noord, maar ook op andere plekken.

Westland Verstandig zal het College verzoeken de koers met vorenstaande suggesties per direct te wijzigen. Het gaat erom snel resultaat te boeken! Na 1 jaar is er helaas te weinig resultaat bereikt op het vlak van extra woningbouw en dat moet anders. Vandaar deze omslag en nieuwe start. Ook zal “dit dossier” absolute prioriteit moeten hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk!

 

Back To Top