skip to Main Content

Westland Verstandig wil structurele aanpak eenzaamheid ouderen

Westland Verstandig wil structurele aanpak eenzaamheid ouderen en wil dat per 1 januari 2024 de huishoudelijke hulp een kwartier extra krijgt om “een bakkie te doen”

In het coalitieakkoord is vanaf 1 januari 2024 begroot een bedrag van € 700.000,– voor de betaling van een kwartier extra huishoudelijke hulp voor een “bakkie” van de huishoudelijke hulp met de klant. Eerdere invoering kon niet omdat deze extra inzet ook nog gepland moest worden bij de verschillende zorgaanbieders. Westland Verstandig meent dat op deze wijze een structurele aanpak gaat plaatsvinden, die ook het meest eenvoudig is en de betrokken senioren ook het beste zal bevallen. Daarnaast blijven natuurlijk de bestaande voorzieningen zoals de inzet van vrijwilligers bij Vitis doorlopen

Back To Top