skip to Main Content

Westland Verstandig wil voorzieningen in Westland in stand laten. Ook verbetering van de leefomgeving moet doorgaan

Westland Verstandig wil voorzieningen in Westland in stand laten. Ook verbetering van de leefomgeving moet doorgaan

In deze tijden van oplopende kosten is het niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de gemeente lastig om de uitgaven in evenwicht te brengen met de inkomsten. Westland Verstandig meent dat naast minder uitgeven aan de eigen huishouding van de gemeente ook bespaard kan worden op de vele uitgaven waar Westland niet echt baat bij heeft en onze inwoners ook weinig van profiteren. Aan bedrijfsvoering (personeel) wordt ieder jaar € 73 miljoen uitgegeven, aan inhuur externen € 23 miljoen per jaar en aan gebruik van 2 halve gemeentehuizen zijn we de € 4 miljoen eurogrens al ver voorbij. Dit kan ook fors minder met hetzelfde resultaat. Daarnaast is het goed dat “speeltjes”, zoals de Westland Agenda III en IV € 4 miljoen en een pot van ruim € 2 miljoen voor uitplaatsing van woningen in het buitengebied snel opnieuw bekeken worden, want die leveren echt te weinig rendement op. Naast deze besparingen is Westland Verstandig voorstander van de kaasschaaf door het bezuinigen van 1% op alle uitgaven van de gemeente (€ 340 miljoen per jaar en dat levert € 3.4 miljoen op). Of dat laatste echt nodig is, weten we pas eind 2023. Want in deze tijd verandert alles vaak heel snel. Als het Rijk bijvoorbeeld met meer geld over de brug komt, dan kan de kaasschaaf even in de bestekla blijven liggen.

Vanaf maandag 10 juli tot maandag 21 augustus zijn onze Burgerkantoren vanwege vakantie gesloten. Wel blijft ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande open op de vrijdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur. U kunt ons ook in de vakantie altijd bellen op 06-53401068 of mailen op info@duijsens.net.

 

Back To Top