skip to Main Content

Westland Verstandig wil zo snel als mogelijk resultaat voor de bouw van woon-zorgcomplexen à la de Berkenflat

Westland Verstandig wil zo snel als mogelijk resultaat voor de bouw van woon-zorgcomplexen à la de Berkenflat in meerdere dorpen in Westland en de realisering van wooncomplexen waar Westlandse senioren samen willen gaan wonen. Beide initiatieven verdienen meer prioriteit bij de gemeente

De 2e Berkenflat in ‘s-Gravenzande staat nu op stapel en moet er snel komen. Daarnaast zou dit concept ook elders in Westland gerealiseerd moeten kunnen worden. Goedkope zelfstandige woningen, huur, zorg op maat, gezamenlijke activiteiten, gezamenlijke recreatieruimtes, 24/7 beheer. De gemeente moet voor dergelijke appartementencomplexen geschikte locaties vinden en dat moet mogelijk zijn. Daarbij kan ook de samenwerking worden gezocht met één van onze woningcorporaties. Snelheid is wel geboden.

Hetzelfde geldt voor de vele lopende initiatieven voor groepswonen van senioren en medioren in onze dorpen. Ook daar is het vinden van geschikte locaties een probleem. Westland Verstandig vindt dat voor dergelijke initiatieven snel locaties moeten komen. Niet alleen voor de betrokken inwoners goed, maar ook voor de doorstroming een goede zaak. Met prioriteit moeten deze initiatieven door de gemeente gefaciliteerd worden.

Back To Top