skip to Main Content

Westland Verstandig: Woningen voor statushouders in Westland; Andere aanpak nodig! Reacties voor de bühne!

Het rijk legt gemeenten, dus ook Westland, ieder jaar de plicht op om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben te huisvesten. Bij voorrang moeten die woningen worden toegewezen. Dat is natuurlijk niet eerlijk tegenover de Westlanders die al jaren ingeschreven staan voor een dergelijke woning. Doordat de vergunninghouders voorgaan moeten Westlanders langer wachten. Dit is een bekend probleem. Westland Verstandig vindt dat statushouders bij voorkeur deels gehuisvest moeten worden in voor dat doel ingerichte woningen. Daarvoor is alleen actie nodig van het College, die dat nalaat. Huisvesting mag niet gaan ten koste van de wachtlijsten en dus de bestaande sociale huurwoningen voorraad. Dat is niet te verklaren aan onze burgers, is ook niet redelijk, ook zeker niet eerlijk voor degenen die op hun beurt wachten en ook vaak klem zitten en houdt ook geen rekening met de gevoelens van de Westlanders. De gemeente moet het goede voorbeeld van andere gemeenten volgen waar wel rekening gehouden wordt met de gevoelens van burgers. Wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland voert uit wat niet goed is voor de Westlandse woningzoeker. Zijn eigen partij gaat daar nu kritische vragen over stellen. Vreemd, roep dan voordat het gebeurt eerst je eigen wethouder tot de orde en voorkom toewijzing. De andere partij LPF die nu kritisch is tegen de toewijzing stemde in -in juli 2015- o.m. samen met GBW, met de huisvestingsverordening waarin de toewijzing bij voorrang van woningen aan de statushouders geregeld werd. Westland Verstandig stemde deels om die reden tegen die Verordening. Ook is vreemd dat partijen nu reageren op hetgeen in 2015 gebeurd is. Dat was toch al lang bekend en de “eigen” GBW-wethouder deelde dat al voor eind 2015 mede in de Raad dat de taakstelling gehaald werd.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top