skip to Main Content

Westlandse inwoners benaderden Westland Verstandig met het verzoek te reageren richting Koornneef

Westlandse inwoners benaderden Westland Verstandig met het verzoek te reageren richting Koornneef

Westland Verstandig wordt door Koornneef van alles en nog wat beschuldigd. Westland Verstandig zou een hetze jegens hem voeren. Westland Verstandig zet het AD tegen hem op. Westland Verstandig mobiliseert de partner van één van haar fractieleden om hetgeen haar en haar zoontje van 2.5 jaar is overkomen in de Jumbowinkel van Koornneef -na een scanfout- in de publiciteit te brengen. Allemaal belachelijke en onjuiste verwijten op het niveau van een kleuterklas.

Blijkbaar kan Koornneef er niet tegen dat Westland Verstandig in de politieke arena vragen stelt of zaken aankaart die gewoonweg niet oké zijn rondom de Jumbo-Koornneef-winkels en waar ofwel de gemeente of onze inwoners de dupe van zijn. Hij gaat -volgens Koornneef zelf dan- in de tegenaanval. Hij komt met nepnieuws en valse beschuldigingen en maakt Westland Verstandig en enkele van haar fractieleden ernstige en onjuiste verwijten.

Ten einde raad schrijft hij getergde brieven aan de burgemeester, wethouders en fractievoorzitters over zaken waar Westland Verstandig buiten staat. Zelfs valt het woord “ crimineel”. Hoe durf je en vals!

Wat bezielt Edward Koornneef? Moddergooien en valse kinderlijke aantijgingen richting Westland Verstandig. Huurt zelfs 2 dure pagina’s in de plaatselijke krant en laat een reclamebureau rancuneuze teksten schrijven met onzinnige waanideeën.

Duidelijk is dat Koornneef moet wennen aan de sedert de verkiezingen in mei 2022 totaal andere koers en “ander politiek landschap” binnen de gemeente. Waarschijnlijk voelt Koornneef dat en wil dat weer veranderen! Dat zal niet lukken. Dat heet democratie, maar daar heeft Koornneef het blijkbaar moeilijk mee.

Inwoners en bij Koornneef eerder betrokken personen deelden gezien de door Koornneef veroorzaakte ophef, allerlei niet pluis zijnde zaken van en rondom Koornneef, zakelijk en privé. Westland Verstandig wil vooralsnog niet ook aan moddergooien doen zoals Koornneef wel doet! Daar wil Westland Verstandig boven blijven staan.

De fractie van Westland Verstandig wil gewoon doorgaan met haar werk voor onze inwoners en geen tijd verdoen met dit soort kinderachtige spelletjes van Koornneef. Iedere dag en 24/7 zijn we volksvertegenwoordigers en daar hebben we alle tijd voor nodig. Dus niet meedoen aan spelletjes van deze man die alleen maar zijn gram wil halen en daarvoor allerlei valse beschuldigingen uit.

Belangrijk voor Westland Verstandig blijft ook dat zij waakzaam is en blijft, dat de gemeente iedereen gelijk behandelt. Dus rijk / arm en grote en kleine ondernemers. Personen als Koornneef mogen uiteraard geen voorkeursbehandeling krijgen en moeten zich evenals een ieder houden aan afspraken met de gemeente, moeten ook hun financiële verplichtingen nakomen richting gemeente, mogen omwonenden niet tot last zijn en moeten bouwplannen ontwikkelen die passen in de omgeving en rekening houden met die omgeving. Dat gold en blijft gelden voor Westland Verstandig.

Westland Verstandig laat zeker haar oren niet hangen naar de valse beschuldigingen en dreigende en inmiddels weer ingetrokken acties vanuit Koornneef.

Back To Top