skip to Main Content

Wethouder Ouwendijk van VVD informeert de Raad wederom onjuist

Wethouder Ouwendijk van VVD informeert de Raad wederom onjuist; nu weer over bijdrage gemeente aan de vereniging van strandtenthouders

In de afgelopen raadsvergadering van dinsdag confronteerde de fractie van Westland Verstandig wethouder Ouwendijk van de VVD met de verkregen informatie dat de gemeente financiële steun gegeven had aan de vereniging van strandtenthouders voor het maken door hen van een kustvisie. Dat laatste was al onaanvaardbaar daar een kustvisie natuurlijk gemaakt moet worden door de gemeente en niet door een belanghebbende. De wethouder gaf aan dat hem geen bijdrage bekend was. Evenmin dat hij op de hoogte was dat een extern bureau was ingeschakeld door de vereniging. De fracties LPF en GroenLinks hebben de wethouder eveneens bevraagd. Gisteravond heeft de wethouder middels een persbericht laten weten dat hij de Raad verkeerd geïnformeerd had, omdat hij vergeten was dat wel financiële steun gegeven was aan de vereniging van strandtenthouders. Ook is duidelijk dat een bureau werd ingeschakeld. Saillant is het dat deze wethouder tot en met begin 2014 voorzitter was van de vereniging van strandtenthouders. Deze wethouder heeft al eerder diverse malen de Raad -al of niet bewust- verkeerd geïnformeerd. Genoemd kunnen worden o.m. de kwestie Hofboerderij in Wateringen, de Leuningjes in Poeldijk, de gang van zaken rond de 100 strandhuisjes. Voor Westland Verstandig is de maat vol. In ieder geval moet deze wethouder direct afgehaald worden van het “kustdossier”. Bij de komende raadsvergadering zal dan zijn positie verder aan de orde gesteld gaan worden. Westland Verstandig zal daartoe, eventueel samen met andere partijen, het initiatief nemen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter.

 

 

 

Back To Top