skip to Main Content

Wethouder Varekamp is ook geschrokken van het rapport van Arcadis over de Koningin Julianaweg en komt uiterlijk op 7 november met verbeterplan

Wethouder Varekamp is ook geschrokken van het rapport van Arcadis over de Koningin Julianaweg en komt uiterlijk op 7 november met verbeterplan

Het in opdracht van de gemeente opgestelde rapport van Arcadis over de Koningin Julianaweg gaf 38 punten aan waar de reconstructie niet klopt, onveilig is en afgeweken is van de aanvankelijk gemaakte tekeningen. De bewoners die deze kwestie aanhangig maakten kregen helemaal gelijk. Wel vond Arcadis dat de -pas tijdens de aanleg gekozen- omkering parkeren en fietsen oké is en in overeenstemming met de zgn. CROW-regels. Dat er teveel uitritten en zijwegen zijn en de strook tussen de geparkeerde auto’s en de fietsers veel te smal is, werd niet bekeken maar doet zich wel voor.

Nu zullen er weinig parkeerplaatsen overblijven. Dit vanwege de andere volgens Arcadis niet kloppende zaken zoals te korte parkeerplekken, het niet vrijhouden van voldoende ruimte tussen de zijwegen en de parkeerplaatsen etc. Wellicht dat dat dan de reden is om weer terug te gaan naar de vanouds bestaande situatie.

Wethouder Varekamp gaf aan ook geschrokken te zijn van het rapport en komt uiterlijk op 7 november met een aanpassings- en verbeterplan. Westland Verstandig zal er op toezien dat dat ook gebeuren zal.

Voorts bekijkt de wethouder wie hier fouten gemaakt hebben en of zij de rekening van de aanpassingen moeten betalen. Wordt vervolgd dus!

Back To Top