skip to Main Content

Wethouder Weverling GBW moet pas op de plaats maken met vergunningverlening asielzoekerscentrum Wateringen

Westland Verstandig vindt dat wethouder Weverling van Gemeentebelang Westland pas op de plaats moet maken met vergunningverlening asielzoekerscentrum Wateringen

Inmiddels staat vast dat er geen dringende behoefte meer is aan opvang voor vluchtelingen in Nederland. Desalniettemin gaat het college van B en W bestaande uit VVD, CDA, PW en GBW toch door met hun plannen voor het huisvesten van bijna 300 vluchtelingen op het industrieterrein in Wateringen. Sedert het besluit in februari 2016 dat het centrum er zou komen is er weinig aantoonbaar gebeurd in en rond de geplande locatie op het gebied van veiligheid, afspraken met COA. Het duurde 4 maanden voordat een overigens niet volledige omgevingsvergunningsaanvrage werd gedaan door de eigenaar van de geplande locatie. Niet volledig nou net op het punt van veiligheid en effect van de komst van een dergelijk centrum op de omgeving. Onaanvaardbaar en ook niet uit te leggen gezien de juiste en terechte kritische opmerkingen vooraf. Westland Verstandig vindt dat de hele procedure moet stoppen en dat college definitief moet afzien van de plannen. Er zijn meerdere gewijzigde omstandigheden sedert februari jl. Die moeten eerst grondig bekeken worden. De eigen partij van wethouder Weverling is het met Westland Verstandig eens en komt in september met een motie die inhoudt dat niet het college maar de raad zich moet buigen over de aanvrage. Blijkbaar vertrouwt GBW haar eigen wethouders in het college niet. Die wethouders zouden toch gedaan moeten krijgen dat het college de gewenste pas op de plaats zelf maakt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top