skip to Main Content

Winnaar verkiezingen 2014 Westland Verstandig verontwaardigd: als grote winnaar van de verkiezingen 2014 en tweede partij van Westland wordt zij buiten het College gehouden: Gemeentehuis toch breekpunt?

Persbericht 

Verkiezingsuitslag

Westland Verstandig won tijdens de verkiezingen drie zetels en kreeg 9.030 kiezers, 3.615 meer dan in 2010. De coalitie verloor 6.612 kiezers (CDA plus 116, Progressief Westland min 645, GBW min 6.083).

Visie Westland Verstandig

Westland Verstandig heeft aan de CDA/Progressief Westland informateurs het navolgende kenbaar gemaakt. Eerst de gemeenteaccountant om advies vragen over de financiële situatie van de gemeente Westland op dit moment en de risico’s voor de toekomst. Onder meer zullen daarbij bekeken moeten worden de risico’s en gevolgen van de hoge gemeenteschuld (€ 400 miljoen), de gevolgen van eventuele renteverhogingen, gevolgen eventuele afwaardering gronden en de financiële gevolgen van de nieuwe zorgtaken die op de gemeente komen te rusten. Na kennisname zal bekeken moeten worden of andere politieke partijen in dat advies aanleiding zien het domme, geldverslindende plan voor de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen in te trekken. Westland Verstandig heeft aangegeven het gesprek daarover met de andere beoogde coalitiepartijen te willen aangaan. Westland Verstandig wil nog steeds doorgaan in de huidige gemeentehuizen. Als gekozen moet worden waar de euro’s het beste aan besteed kunnen worden, dan is die keuze toch gemakkelijk: geen dure nieuwbouw maar geld voor zorg, veiligheid, verenigingen, kernen etc.

Blijkbaar is dit standpunt bij de informateurs en het CDA/Progressief Westland niet goed gevallen. Met dat standpunt is absoluut niets mis. Blijkbaar wil CDA en wellicht ook de andere partijen de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen doordrukken. Op de verkiezingsavond maakte de toen nog leider van CDA dat al duidelijk.

Hoe nu verder

Westland Verstandig zal als oppositiepartij het burgerbelang boven gemeentebelang blijven stellen. De bouw van twee nieuwe gemeentehuizen  mag niet doorgaan en het proces wordt kritisch gevolgd. Tot begin 2015 kan de Westlandse politiek nog terugkomen op die plannen. Dan pas worden de contracten gesloten. Diverse momenten van inkeer doen zich voor. Er is op dit moment nog geen enkel bedrag bekend waarvoor gebouwd gaat worden. Dit wordt pas in de tweede helft van 2014 bekend. Als dat tegenvalt dan intrekken plannen. Daarnaast zal in de loop van 2014 en in ieder geval in 2015 meer duidelijk worden over de financiële positie en risico’s van de gemeente. Westland Verstandig lijkt dan nog de enige partij te zijn die kritisch naar dit alles zal gaan kijken en uiteraard zal Westland Verstandig dat ook doen. De kiezers en de inwoners van Westland hebben daar recht op. In de komende vier jaren zal Westland Verstandig haar kritische maar wel positieve houding blijven innemen zowel in als buiten de Raad en haar oor voortdurend te luisteren leggen bij de Westlandse burgers, verenigingen en bedrijven.

Het zegt iets over het CDA/Progressief Westland dat zij zich niets gelegen laten liggen aan hetgeen de kiezers toch duidelijk hebben willen aangeven door massaal te stemmen op Westland Verstandig. Dit is niets nieuws want ook in het verleden hebben die partijen al getoond geen oog te hebben voor de burgers. Verkeerde zaak en niet in belang van Westland.

De fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top