skip to Main Content

Zienswijze bij het Rijk ingediend tegen de komst van windturbines nabij Westlandse kust

Westland Verstandig dient een zienswijze in bij het Rijk tegen de komst nabij de Westlandse kust van windturbines en tegen de aanleg van een kabel –boven- en benedengronds- van Kijkduin naar Wateringen

Westland Verstandig heeft op tijd zienswijzen ingediend tegen het project “Net op zee Hollandse Kust” en tegen “Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust”. Beide besluiten zijn slecht voor Westland. Het College en de Raad hebben geen zienswijzen willen indienen en vandaar dat Westland Verstandig dat maar zelf gedaan heeft. Westland Verstandig heeft daarover contact met de commissie Loosduinen in Den Haag die zich terecht ernstige zorgen maakt over de gevolgen van een windpark nabij de Westlandse kust en ook een aanleg van een boven- en ondergrondse leiding naar het hoogspanningsstation Wateringen. Dit laatste levert een bedreiging op voor de natuur, flora en fauna, en ook voor de volksgezondheid. Nog steeds is niet duidelijk wat de invloed is van de zogenaamde elektromagnetische velden rondom de kabel op de gezondheid van mens en dier. Aanleg is dus onverantwoord en een bedreiging. Het is om die reden dat Westland Verstandig op tijd een zienswijze heeft ingediend om op die wijze de belangen van Westland bij de op te maken milieueffectrapporten te laten meetellen. Kopieën van de ontvangstbevestigingen en de zienswijzen worden bijgevoegd.

Ontvangstbev. en zienswijze Net op zee 21-3-16

Ontvangstbev. en zienswijze kavelbesluiten 21-3-16

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top