Onderzoek waarnemend burgemeester naar functioneren gemeentebestuur/ oud-burgemeester bevestigt wat Westland Verstandig steeds heeft gesteld: de tot nog toe bestaande bestuurscultuur in Westland deugt niet!

Onderzoek waarnemend burgemeester naar functioneren gemeentebestuur/ oud-burgemeester bevestigt wat Westland Verstandig steeds heeft gesteld: de tot nog toe bestaande bestuurscultuur in Westland deugt niet!

Waarnemend burgemeester Van Ardenne kreeg op 7 november 2017 het verzoek van de meerderheid van de Raad en ook van Westland Verstandig, een onderzoek te doen naar het functioneren van de oud-burgemeester Van der Tak en ook naar de bestaande bestuurscultuur van dit College van BenW. Directe aanleiding was de fors incorrecte gang van zaken en vooral onjuist en strijdig met alle regels, toezeggen en uitbetalen van bedragen aan Kwekers in de kunst door de oud-burgemeester. Zijn latere verklaringen voor radio en tv dat hij wel vaker “vuile handen moest maken” en dat er vele dossiers waren waarin ook niet correct gehandeld werd, waren zeer verontrustend.

Het rapport van de waarnemend burgemeester is schokkend. Weliswaar is er na gesprekken met ambtenaren en wethouders geen soortgelijk dossier ter sprake gekomen als het hiervoor genoemde dossier, maar dat zegt weinig. Dat dossier was best wel uniek en er is zo fout gehandeld door de burgemeester en eigenlijke alle wethouders dat alleen al daarom dat onderzoek bij voorbaat niets kon opleveren. Wel vinden wij het vreemd dat de oud-burgemeester niet bevraagd werd en verzocht werd opheldering te geven over zijn persuitlatingen. Ook staat volgens Westland Verstandig wel vast dat de oud-burgemeester vaker onjuistheden verkondigde, afspraken maakte waar geen besluit voor was etc. Het lijkt weinig zinvol om dat allemaal te gaan uitspitten. Jammer dat hij zo lang zijn gang kon gaan zonder dat de meerderheid Raad, College en gemeentesecretaris ingrepen. De reden daarvan laat zich raden!!!

Wel wordt in het rapport geconstateerd -in een negental punten- waar het fout ging in een groot aantal dossiers. Die punten gaan van “onderonsjes” door bestuurders met “externe partijen” zonder dat dat gemeld werd, zonder bestuursopdracht “oplossingen creëren” voor externe partijen, het aanreiken van oplossingen aan externe partijen na contact met een wethouder / burgemeester als individu ook vaak nadat eerst vastgesteld was dat het initiatief niet voldeed aan de kaders, voordat een besluit genomen werd stemde een bestuurder al in met het initiatief waardoor de onderhandelingspositie van de gemeente werd verzwakt, bestuurders / raadsleden mengen zich in een adviseringen -of inkoopproces- waardoor voorkeursposities ontstaan, uit eigen beweging ontstaat commitment vanuit College aan externe partij, ambtelijke adviezen worden genegeerd waardoor noodzakelijk handelen uitblijft tot achterkamertjes van de coalitiepartijen CDA, VVD, GBW en GL en achterkamertjes binnen delen College waardoor “informatie-asymmetrie” dreigt te ontstaan.

Westland Verstandig roept al jaren dat de Westlandse bestuurscultuur onder actieve leiding van onze oud-burgemeester niet deugde; achterkamertjes, belangenverstrengelingen, eerst besluiten / afspraken maken en dan pas gaan nadenken en informeren burgers, waardoor de mening van de burgers er niet meer toe doet etc. Door dit rapport wordt de bedorven bestuurscultuur blootgelegd. Ineens zijn ook projecten als de Rentmeester en allerlei aanbestedingen te verklaren!! Ook wordt nu begrijpelijker waarom Westland Verstandig in de afgelopen 4 jaren meer dan 800 vragen moest stellen om de nodige informatie boven water te krijgen. Westland Verstandig wil al langere tijd de bestuurscultuur fors veranderen. Andere partijen -zowel coalitie als oppositie- wilden daar toen niet aan! Immers alles ging voortreffelijk. Hopelijk komen ze nu tot inkeer en tot het besef dat Westland Verstandig het bij het juiste einde had. Open, eerlijk en betrouwbaar dat is wat het bestuur moet zijn. Dat is belangrijk voor onze burgers. Westland Verstandig wil in de komende 4 jaar schoon schip maken en dit soort praktijken faliekant beëindigen. Dit hoort, mag en kan niet!! Komende raadsvergadering wordt een motie ingediend waar dit moet worden vastgesteld.

Het rapport voegen we bij.

rapport van bevindingen functioneren gemeentebestuur februari 2018

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens