skip to Main Content

Burgerinitiatieven en vrijwilligers

“vrijwilligers, het cement van onze samenleving; een goed doel op zich”

Vergeten wordt vaak hoeveel vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk en dorp en aan het goed functioneren van hun vereniging. Zonder hun onbaatzuchtige inzet zou de samenleving vastlopen.

Westland Verstandig heeft de navolgende speerpunten op het gebied van vrijwilligers en burgerinitiatief:

  • Initiatieven vanuit de inwoners en bedrijfsleven dienen door de gemeente Westland ondersteund en zo nodig gefaciliteerd te worden.
  • Westland Verstandig is voorstander van het ondersteunen van particuliere initiatieven vanuit de dorpen als het gaat om hulpverlening én beheer openbare ruimten en begraafplaatsen.
  • Westland Verstandig ondersteunt particuliere schuldhulpverleningsinitiatieven. Door hun activiteiten wordt erger voorkomen en dat betekent weer een besparing voor de gemeente die anders het schuldhulpverleningstraject moet inzetten hetgeen kosten meebrengt.
  • Wij willen dat de vrijwilligers die op vele terreinen werkzaam zijn en een bijdrage aan de Westlandse samenleving leveren door de gemeente gefaciliteerd worden en niet belast worden met onnodige regeldrift, bureaucratie en kosten.
  • Westland Verstandig wil dat gemeentelijke voorzieningen, zoals gebouwen en zalen, op een laagdrempelige wijze beschikbaar komen voor vrijwilligers. Multifunctioneel gebruik versterkt de sociale kracht en ontmoeting en zo wordt bijgedragen aan het cement van de Westlandse samenleving.
  • Westland Verstandig wil dat de gemeente serieus en positief omgaat met initiatieven van inwoners.
  • Vrijwilligers zullen vanuit de gemeente goed gefaciliteerd worden. Een voorbeeld is de buurtpreventie in de dorpen. Geschikte huisvesting en goede materiële ondersteuning en een goede informatievoorziening vanuit de politie is noodzaak en de buurtpreventen verdienen dat ook.
  • Vrijwilligers zullen door de gemeente niet opgezadeld worden met onnodige formaliteiten en kosten. Zo worden inwoners die een “buurt in uitvoering”-project willen opstarten ten onrechte belast met de noodzaak tot oprichting van een vereniging of stichting.
  • De gemeente zal actief meewerken met bewonersgroepen om zaken in hun eigen dorp voor elkaar te krijgen, zonder in bureaucratische rompslomp verzeild te raken. Daarvoor is wel een budget nodig vanuit de gemeente. Daarmee geeft de gemeente aan dat ze het initiatief serieus neemt en positief waardeert.

 

Back To Top