skip to Main Content

Maasdijk

“Maasdijk beter bereikbaar”

Maasdijk heeft een rijk verenigingsleven. De winkelvoorzieningen in Maasdijk zijn ook goed. Het probleem dat de laatste jaren de boventoon voerde is de bereikbaarheid. Door de combi van het “Pootje van Bram” is dit opgelost.

Voor Maasdijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • De zorg in Maasdijk is nog niet goed geregeld. Ouderen, die zorg nodig hebben, moeten in Maasdijk kunnen blijven wonen en oud kunnen worden. Er zijn geen geschikte ouderenvoorzieningen in Maasdijk en op dit moment verlaten ouderen Maasdijk om die reden. Dat moet veranderen. Ook in Maasdijk een serviceflat voor senioren met zelfstandig wonen/zorg op maat/beheer 24/7 en recreatieruimte.
 • Wij willen de bereikbaarheid van Maasdijk van en naar andere dorpen van Westland voor fietsers, auto’s en ook via openbaar vervoer borgen. Snellere en betere ontsluiting. Met de komst van het 3-in-1 project is onduidelijkheid over hoe het openbaar vervoer geregeld zal worden. Maasdijkers willen een bushalte dichtbij.
 • De fijnstof en overlast van A20, Botlek en Honderdland en transportcentrum aanpakken.
 • De geluidshinder door de A20 en Honderdland en de verkeersbewegingen op dat terrein terugdringen.
 • Openbaar vervoer met een snelle aansluiting naar het metrostation Hoek van Holland of Maassluis.
 • Maasdijk qua verkeer aantrekkelijker maken. Nu is de Lange Kruisweg nog steeds onveilig en ook komende vanuit de tunnel met de fiets is de Pettendijk een onveilige weg. Daar moet iets aan gebeuren.
 • Het winkelbestand moet opgeknapt worden daar er nu leegstand is en/of dreigt.
 • De verenigingen zullen beter gefaciliteerd moeten worden en met name de gym, de korfbal en de voetbal. De Harmonie is al weg. Voor de leefbaarheid van Maasdijk is behoud van het verenigingsleven essentieel.

Verdere specifieke aandachtspunten voor Maasdijk:

–        Woningbouw (starters/senioren) / toekomstplan uitbreiding woningbouw Maasdijk;
–        Vergroening kern;
–        Herinrichting Oranjeplein;
–        Behoud dierenwei Oranjeplein / Nassaustraat;
–        Beter groenonderhoud (onkruid / maaifrequentie);
–        Zwerfafval- en afvalbeleid aanpassen;
–        Harmonisatie sportpark Lange Kruisweg;
–        Buitenspeelplaats jongeren (Sportpark);
–        Integratie en coördinatie veiligheidsdiensten (politie / buurtpreventie / wijkagent / boa’s;
–        Integratie en coördinatie zorgverlening;
–        Integratie en huisvesting arbeidsmigranten (toewijzingsbeleid);
–        Vestigingsbeleid lokale winkeliers (Oranjeplein);
–        Parkeerbeleid auto’s doorgaande straten (trottoirs);

Verkeer

–        Aansluiting openbaar vervoer (traject Westland-Den Haag-Rotterdam);
–        Snel fietspad aanleggen;
–        Onderpad Maasdijk veiliger maken:

o.a.:

 • tunneltjes Oranjesluis (aansluiting op onderpad langs de Maasdijk);
 • tunneltjes Korte Kruisweg;
 • Boers Tuincentrum;
 • afslag Prinsenlaan;

–        Lange Kruisweg:

 • snelheidsbeperkingen plus aanleggen vrijliggend fietspad;
 • doorgaand vrachtverkeer;
 • geen sluiproute;

–        Kruispunt Schenkeldijk / Coldenhovelaan;

–        Korte Kruisweg / Beekenkamp;

 • veiliger maken voor voetgangers en fietsers i.v.m. vrachtverkeer;

Honderdland

–        Aansluiting openbaar vervoer;
–        Verkeersontsluiting van / naar kern Maasdijk (fietsers/voetgangers);
–        Vestigingsvoorwaarden bedrijven (licht / geluid);
–        Inklimmers vrachtwagens.

 

 

Back To Top