skip to Main Content

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de lokale belastingen en tarieven:

  • Wij willen geen extra belastingen, zoals parkeerheffing, terrassentaks, reclamebelasting, hondenbelasting, belastingen die niet of nauwelijks maatschappelijke problemen oplossen maar slechts bedoeld lijken te zijn om de gemeentekas te spekken en ambtenaren werk te verschaffen.
  • Wij willen de toeristenbelasting meer in lijn brengen met de uitgangspunten van brancheorganisatie Recron.
  • Wij willen de Rioolrechten en Afvalstoffenheffing zoveel mogelijk matigen, waarbij uitgangspunten zijn om enerzijds kosten te besparen en anderzijds een verstandige reserve aan te houden. Dat laatste is op lange termijn nog niet geborgd.
  • Westland Verstandig wil de grafrechten verlagen door op kosten te besparen, bijvoorbeeld door beheer weer zelf als gemeente gaan doen met de inzet van vrijwilligers.

 

 

Back To Top