skip to Main Content

Verkeer en Vervoer

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor verkeer en vervoer:

  • Een Westlands fietsplan: beter netwerk, gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, maar ook de aanleg van nieuwe infrastructuur, verbreding van fietspaden en vergroting van opstelplaatsen voor verkeerslichten, betere bewegwijzering en beter beheer. Meer overleg voeren met de Fietsersbond en betrokken inwoners.
  • Tweezijdige fietspaden zijn gevaarlijk en niet breed genoeg, minstens 3 meter.
  • Beter openbaar vervoer op maat zowel naar Den Haag en Rotterdam als wel tussen de dorpen. Meer doelgroepvervoer naar en van de dorpen en ook naar Den Haag. De Plusbus ook naar bepaalde bestemmingen buiten Westland en daarvoor financieel budget beschikbaar maken.
  • Betere verkeerscirculatie en maatregelen binnen de dorpen.
  • Aanpakken verkeersonveilige punten.
Back To Top