skip to Main Content

Kunst en cultuur

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor kunst en cultuur:

  • Voor culturele verenigingen dient de 25%-“sport”regeling ingevoerd te worden. Bij investeringen door die verenigingen draagt de gemeente 25% bij.
  • Alle culturele verenigingen in Westland verdienen ondersteuning door de gemeente onder meer op het gebied van huisvesting en cultuurbeoefening.
  • Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande kunst en cultuur in Westland. Het uitreiken van een jaarlijkse Westlandse Cultuurprijs moet zorgen voor een extra waardering voor de sector.
  • Westland Verstandig is tegen het verhogen van de huurprijzen van de accommodaties die in gebruik zijn bij verenigingen op het gebied van cultuur.
  • Verenigingen zouden weer meer financiële steun vanuit de gemeente moeten ontvangen, al of niet in de vorm van een projectfinanciering. De gemeente Westland zal de door de verenigingen betaalde OZB moeten compenseren met een subsidie.
  • Wij willen uitbouw van het instituut Westlandse dichter. Deze kan dan een Westlandse kleur geven bij een groot aantal evenementen. Bespaart ook kosten van ingehuurde sprekers.
  • Nu het economische tij gekeerd is, dient de gemeente ook weer ruimhartiger te zijn richting onze verenigingen.
  • Ieder jaar 2 nieuwe kunstwerken in onze dorpen plaatsen.

 

Back To Top