skip to Main Content

Openbare orde en veiligheid

Westland Verstandig heeft de navolgende speerpunten op het gebied van veiligheid:

 • Wij willen dat gemeente en politie nog directer en sneller reageren bij klachten over veiligheid en snel optreedt bij gesignaleerde toenemende risico’s en ‘hotspots’ van overlast.
 • Wij willen inzetten op een goede samenwerking en communicatie tussen politie, buurtpreventen en al degenen die bij veiligheid en openbare orde betrokken zijn. Door gebruik maken van moderne hulpmiddelen, zoals internet, smartphones, digitale camera’s en sociale media, zoals WhatsApp, Twitter en Facebook, cameratoezicht en telefooncirkels. Politie kan en moet meer gebruik maken van beelden van bedrijven, instellingen en inwoners. Desgewenst  samen praktische en slimme toezichtplannen maken.
 • Wij willen dat de gemeente en politie blijft inzetten op het uitbannen van drugs in Westland. Ook het alcoholgebruik met name onder jongeren zal verder teruggebracht moeten worden.
 • Westland Verstandig wil verder concrete maatregelen voor bevordering verkeersveiligheid nemen. Ook hier kan met direct belanghebbenden gekozen worden voor praktische oplossingen. Handhaving is niet bedoeld om de overheidskas te spekken, maar om de veiligheid te bevorderen.
 • Wij willen dat de hulpdiensten als Brandweer, Ambulancediensten en Reddingsbrigades optimaal kunnen functioneren en snel ter plekke kunnen zijn in geval van ongelukken en calamiteiten. Ook willen we meer AED’s in de openbare ruimte waardoor sneller effectief bij levensbedreigende situaties kan worden opgetreden. EHBO-ers zijn onmisbaar bij evenementen.
 • Westland Verstandig wil dat hufterig gedrag tegen hulpdiensten en ook anderszins in verkeer of bij evenementen hard aanpakken. Ouders hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid naar hun kinderen en moeten zelf het goede voorbeeld geven.
 • Westland moet veilig zijn, ook voor de milieu- en gezondheidsgevaren uit het “Rotterdamse” en Botlekgebied. De gemeente Westland dient bij voortduring actief navraag te doen naar “de veiligheid” van nabij het Westland gevestigde bedrijven, actualiteit rampenplannen en verplichte melding van buurgemeenten van geconstateerde zaken die voor de leefbaarheid van Westland bedreigend kunnen zijn.
 • Westland Verstandig vindt dierenwelzijn belangrijk. Tegen onnodig dierenleed wordt opgetreden. Om te voorkomen dat dieren onnodig in opvangcentra terechtkomen, moet de gemeente het chippen van katten bevorderen waardoor deze sneller bij de eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Hiermee wordt extra dieren- en mensenleed voorkomen, maar wordt de gemeente ook niet onnodig geconfronteerd met extra kosten.
 • Wij willen dat de overlast van hondenpoep en paardenstront wordt teruggedrongen. Dit wordt voorkomen met voldoende prullenbakken in looproutes en geschikte uitlaatplaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd onder andere door middel van voorlichting en indien nodig wordt handhavend opgetreden.
 • Wij willen dat te uitbundige neonreclames en te grote commerciële spandoekreclames die voor de omgeving tot overlast zijn worden tegengegaan.
 • Wij willen dat tegen milieudelicten wordt opgetreden gericht op een gezonde en duurzame leefomgeving. Op basis van klachten en metingen van geluid- en lichtoverlast, het gebruik en de emissie van schadelijke stoffen en –middelen wordt in de geest van de wet- en regelgeving gehandhaafd.
 • Ook berichtgeving politie moet beter en completer zijn. De inwoners hebben het recht te weten wat er gebeurt.
 • Ondermijning moet grondig worden aangepakt, maar mag zeker niet ten koste gaan van de andere politietaken voor onze inwoners!

 

 

Back To Top