skip to Main Content

Onderwijs

Onderwijs

 

  1. Onderwijs dient in Westland een belangrijke plaats te hebben. De gemeente moet zorgen voor goede huisvesting. De gemeente moet voorts zorgen dat de bestaande basisscholen in de kleinere kernen zoals Heenweg en Kwintsheul kunnen voorbestaan. Nieuwbouw van woningen en een multifunctioneel gebruik van schoolaccommodaties zijn ook oplossingen voor terugloop in leerlingaantallen. In nieuwbouwwijken moet bijtijds een nieuwe basisschool worden ingepland en de planvorming en kostenverhaal op de ontwikkelaars meegenomen worden.

 

  1. Het MBO en VWO is in Westland goed vertegenwoordigd. De Horti Campus zou moeten uitgroeien tot een centrum waarin de universiteiten en hogescholen van Leiden, Delft en Rotterdam en eventueel Wageningen, samen een hogeschool en vaste universitaire opleiding gaan verzorgen wat uiteindelijk moet leiden tot een “glastuinbouwuniversiteit”. De gemeente Westland moet hier een aanjagersrol vervullen en zo nodig faciliteren. Niet de “stenen” van de World Horti Center zijn belangrijk, maar hetgeen er gebeurt en het effect voor Westland. Daaraan zal de komende periode hard aan gewerkt moeten worden.

 

Geen Islamitische basisschool in Westland

De procedure van de initiatiefnemers loopt. Westland Verstandig vindt afzondering van islamitische leerlingen niet gewenst. Belet integratie en was tot nog toe ook niet nodig, nu de bestaande scholen in Westland het keurig aan konden. Wel zullen eventueel de bestaande (basis)scholen aandacht moeten geven aan de bijzondere aspecten van het islamitische geloof voor degenen die daar belangstelling voor hebben.

 

Speerpunten op het gebied van onderwijs:

–         Genoeg basisscholen in Westland;

–         Bij teruglopende leerlingaantallen in dorpskernen bijtijds maatregelen nemen, gericht op het in stand houden scholen, hoger beroeps- en universitair onderwijs in Westland;

–         Geen islamitische school. Eerder raadsbesluit moet worden ingetrokken.

Back To Top