skip to Main Content

De Lier

“het dorp van de verenigingen”

De gemeente Westland staat bekend als een vereniging van dorpen. De Lier wordt ook wel het dorp van verenigingen genoemd. De Lier is een zelfstandig, volwaardig en sterk sociaal dorp en heeft een bloeiend verenigingsleven.

Westland Verstandig wil in de komende 4 jaar in De Lier in ieder geval het navolgende realiseren:

 • de aanleg van een natuurvriendelijk fietspad direct naast de Lee vanaf de Bleijenburgbrug richting Haven.
 • Aanleg pad ter vervanging van het huidige Perdiksepad.
 • De voormalige Gemeentewerf naast de algemene begraafplaats trekken bij de begraafplaats en een parkachtige inrichting geven. Daardoor ontstaat een goed stiltegebied voor de Lierenaren, meer Westlands groen en een goede beleving van de begraafplaats.
 • De inmiddels gedateerde aula grondig renoveren. Die aula is niet meer van deze tijd.
 • de bouw van een serviceflat voor inwoners van De Lier die wel zelfstandig willen blijven wonen, maar wel zorg op maat nodig hebben, een gezamenlijke recreatieruimte hebben en 24/7 beheer. Westland Verstandig ziet daar mogelijkheden voor op de  voormalige locatie van de Leonardusschool of de Mavo-locatie. Ideaal zou zijn op de begane grond de bibliotheek te vestigen.
 • Het echt realiseren van de uitbreiding van het sportpark in overleg met de verenigingen.
 • Bij vervanging / renovatie van de Triangel willen we absoluut niet dat bewoners tijdelijk (enkele jaren) naar Naaldwijk moeten verhuizen. Westland Verstandig meent dat de bewoners zo nodig tijdelijk gehuisvest moeten worden naast de huidige Triangel in een tijdelijke behuizing. Dat gebeurt ook elders in Nederland en met goede ervaringen.
 • Realiseren en uitvoeren van een verkeerscirculatieplan voor heel De Lier. Eerst zal daar ook met de inwoners en ondernemers overleg over gevoerd moeten worden. In De Lier zelf moeten maatregelen genomen worden om de verkeersdoorstroming beter te regelen, waardoor minder overlast bestaat.
 • Het pand van voorheen Van der Ende aan de Hoofdstraat staat er al jarenlang erg treurig bij. Westland Verstandig wil dit stukje De Lier snel grondig beetpakken. Het College met CDA, LPF, VVD en CU-SGP en praktisch in alles gesteund door D66, liet gewoon gebeuren zonder actie. Hetzelfde geldt voor het perceel aan de Margrietstraat (tussen Jumbo en achterkant van Dikkenberg / van Delft en de Eethoek). Ook hier deed het College de afgelopen 4 jaar niets aan. Westland Verstandig wil dat snel actie wordt ondernomen. Zo lastig moet dat toch niet zijn!

Voor De Lier heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • De Lierse bevolking is in de regel tevreden en vooral die tevredenheid willen we behouden en ook bewaken.
 • De ontsluiting naar Westland is op dit moment niet goed geregeld. Zowel de infrastructuur in De Lier zelf als de ontsluiting richting Westland moet verbeteren. De Oostelijke Randweg brengt daarbij een stap die in de goede richting gaat.
 • Destijds is De Lier samengegaan met de overige vier Westlandse gemeenten onder het mom “eenheid in verscheidenheid”. Dat motto geldt nog steeds.
 • De sportverenigingen moeten beter worden gefaciliteerd dan nu het geval is en meer moet het bewustzijn bestaan bij de gemeente dat sportverenigingen, maar ook de Oranjevereniging, voor de beleving van de Lierenaar erg belangrijk zijn.
 • Op dit moment is er nog geen probleem op het gebied van parkeren in De Lier, maar uitgaande van de ervaringen in de andere dorpen moet ervoor gewaakt worden dat een probleem ontstaat. In De Lier kunnen nog bijtijds goede maatregelen genomen worden om de parkeerdruk binnen de perken te houden.
 • Duidelijkheid moet er komen over de functiewisseling gebied Lierweg: van werken naar wonen.
 • Op de plek van het voormalige pand van Van der Ende starters- en seniorenwoningen realiseren.
 • Slecht besluit voor De Lier met de huisvesting van 700 arbeidsmigranten, verkeerde plek en veel te groot

 

Back To Top