skip to Main Content

Betere Leefomgeving

Betere Leefomgeving

 

Wat wil Westland Verstandig op het gebied van de leefomgeving concreet:

 

Over een betere leefomgeving kunnen natuurlijk hele verhalen geschreven worden. Het gaat daarbij om heel concrete ingrepen in ons Westland. Hier geven we een opsomming die natuurlijk lang niet compleet is.

 

Groene kernen:

–         Boomstructuur

  • Laanbeplanting herstellen, aanbrengen langs wegen waar voldoende bermruimte is;
  • Laanbomen aanbrengen in overleg met particulieren en bedrijven waar gebrek aan ruimte is.

–         Uitvoeren initiatief “de Kleine Wildernis”. Betreft realisatie van een bos met positieve effecten op gebied van stimuleren biodiversiteit, natuurbeleving voor stedelingen, waterberging, hittestress en luchtkwaliteit binnen de stad, gezondheid (minder stress).

–         Herinrichting parkeerpleinen en parkeerkoffers in de kernen en parkeerterreinen sportvelden/-hallen. Deze inrichten als 10 cm dieper gelegen regenwateropvang, voorzien van bladerdak bomen. Diverse locaties in verschillende kernen, bijvoorbeeld:

Plein Emmastraat, Van Tijnplein, Boedijnhof, Pleintje Sweelincklaan, Sand-Ambachtstraat, Graaf Florisplein, Elzenhof, Hazelaarhof, Kloosterlaan/Choorstraat, Molenbrink, Molenerf, Burg. Woutersplein, sporthal de Wielepet, Prins Willem III-plein, Graanveld, Vivaldi, Rossini, Bizet, parkeerplein Sibelius, Voorhof, Achter de Dijk, Hofwijk, Gerberalaan, Pr. Irenestraat, Rankplein, Van Rijnstraat, Bakkershof, Gantelplein, Vliethof, Plein.

–         Vergroenen schoolpleinen en geschikt maken voor waterberging evt. als waterspeelplaats.

–         Vergroenen krappe straten oude kernen opzetten, met bijv.

Geveltuintjes, vergroenen blinde muren met klimplanten, boompjes aan particulieren met voortuintje aanbieden.

 

Spelen:

–         Inzetten op vergroten bestaande speelruimtes.

–         Nieuwe natuurspeelplekken.

–         Meer (informele) speelaanleiding op straat.

 

 

Groene entrees:

–         Extra “bermruimte” beschikbaar krijgen om bij reconstructie provinciale wegen begeleidende boombeplanting aan te kunnen brengen ten behoeve van groene entrees Westland, bijv.:

N211 Wippolderlaan t.h.v. Zwethzone, N211 t.h.v. Zwethhove, N211 nieuwe weg t.h.v. Poeldijk, N222 Veilingroute tussen Kasteelweg en Middel Broekweg.

–         Vergroening bestaande entrees Westland.

–         Vergroening bestaande entrees kernen.

 

Groene gebieden:

–         Gronden aankopen/inzetten ten behoeve van inrichting missing links in ecologische verbindingszones inc. Recreatieve verbindingen, bijv.:

  • Tussen Kromme Zwet en Veilingweg De Lier langs de Blakervaart.
  • Langs Zwethkanaal.
  • Nieuwe ontwikkeling bedrijventerrein Bovendijk Kwintsheul ten behoeve van bypass van Zee tot Zweth ter hoogte van kern Kwintsheul.
  • Langs de Gantel ten behoeve van ecologische verbinding en recreatieve verbindingen.
  • Nieuwe Water (verlengde Poelzone) ten behoeve van Staelduin naar Arendsduin.

 

Levendige kernen:

–         Herinrichting van de (dorps)pleinen Kwintsheul, De Lier, Honselersdijk, Ter Heijde, Heenweg, Poeldijk, Maasdijk, Monster en Wateringen.

–         Braakliggende terreinen in kernen inrichten als ontmoetings- en speelplek.

 

Skateroutes:

–         Knooppuntenbewegwijzering aanbrengen op asfaltroutes.

–         Opnemen kleine stukjes elementenverharding en asfalteren.

 

Ruiterroutes:

–         Ruiterpadborden plaatsen op bestaande ingesleten ruiterpaden zoals langs/in:

Scheeweg/Dorppolderweg, Oranjedijk, Zwethzone, fietspad Kromme Zweth, Madeweg, Haagweg, Heijdse Pad/verlengde Heijdsepad, Slaperdijk, Bonnenpad/Oude Hooislag/Bonnenlaan ’s-Gravenzande.

–         De ruiterpaden aanleggen waar in de berm voldoende ruimte is en in bestaande grote groenvoorzieningen zoals:

Poelzone, Westerhonk, Haagweg, Slaperdijk, Nieuwlandsedijk, Papedijk, Wollebrand, Kasteelweg, Zijtwende, Kraaijenest (meebetalen aan ruiterpadennetwerk ten behoeve van ruiters deze zijde van Westland), fietspad Kromme Zweth/Zweth, groenzone Van Luyklaan, Midden Zwet, fietspad Wippolderlaan, Gagelland / Dorpskede, groenzone Rozemarijn, Poeldijkseweg.

–         Waarschuwingsborden plaatsen bij locaties waar ruiters oversteken of op de weg lopen.

–         Ruiterverbinding terugbrengen rond Hoge Bomen en een verbinding realiseren richting Wollebrand/Zwethzone ten behoeve van dressuurstal De Hoeve in Naaldwijk door de nieuwbouwwijk Hoge Bomen en over de Horticampus.

–         Efficiënte maatregelen tegen paardenpoep op openbare wegen / fietspaden.

 

Vaarrecreatie:

–         Ophogen van de houten fiets-/voetbruggen naar 1.80m doorvaarhoogte, zoals:

M034 Vlaminglaan, M023 Nieuweweg 44, M022 Vredebestlaan 24, M004 Zeereep, G053 Rusthovenlaan, H012 Patrijslaan / Valkehorst, G031 Karekiet, G013 Edisonstraat, N027 Kuyperstraat, N028 Klompéstraat, N035 en N036 Baljuw, H052 Wollebrand, N040 Tramkade Hoge Bomen, L022 Jochem van Houtweg.

–         Automatiseren van de twee beweegbare bruggen in de Nieuwe Vaart Poeldijk.

–         Aanbrengen van ligboxen ten behoeve van (passanten)ligplaatsen door plaatsen van meerpalen:

In de omgelegde Strijp, Wollebrand, Scouting Kwintsheul, Gantelhaven, Nieuwe Vaart ’s-Gravenzande.

–         Aanbrengen van bolders en schamphout voor langsligger, bijv.:

Kade Vredebestlaan, kade Gantelhaven, kade Naaldwijkse vaart Dijkweg.

 

Fietsroutes:

–         Verbreden fietspaden naar tweerichtingsfietspad (c.q. aan één zijde weg) al dan niet bij wegreconstructies.

–         Asfalteren fietspaden.

–         Inrichten van fietsstraten waar auto te gast is als bestemmingsverkeer, zoals oude ontsluitingslinten in het buitengebied, als:

Lange Broekweg, Zwet, Noordlierweg, Parallelweg onder aan Maasdijk, Wenpad, Oude Campsweg, Burgerdijkseweg, Oostbuurtseweg

 

Fruitbomen:

Het terugbrengen van lage fruitbomen bij bestaande tuinbouwbedrijven door een stimulans van de gemeente. Vroeger was dit het beeld van Westland.

Back To Top