skip to Main Content

Westland Verstandig Burgerbelang boven gemeentebelang Draagvlak bij de burgers staat voorop Westland Verstandig Vernieuwing van de gemeentelijke organisatie Een écht duurzamer Westland Westland Verstandig Geen lastenverhoging voor burgers & bedrijven Omlaag brengen schuldenpositie van de gemeente Westland Verstandig Verenigingsleven in dorpen faciliteren en stimuleren Woningen voor elke beurs en leeftijd

Westland Verstandig

Vragen aan College inzake tuintjes bij de Jumbo in Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK 6 juni 2023 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor…

Vragen aan College inzake veel ongelukken op fietspad tussen Hoek van Holland en Kijkduin

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     1 juni 2023   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement…

Vragen aan College inzake speeltuinen De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     31 mei 2023   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement…

Vragen aan College inzake zijwegen Molenstraat Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     30 mei 2023   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement…

Kritieke kanttekeningen bij bestemmingsplan Legalisering van Oude Strijdigheden

Kritieke kanttekeningen bij bestemmingsplan Legalisering van Oude Strijdigheden. Gaat niet ver genoeg en in veel gevallen verslechtert de situatie van inwoners die al vele tientallen jaren gebruik maken van hun perceel anders dan agrarisch Het bestemmingsplan over de Legalisering van…

De fractie van Westland Verstandig gaat samen met wethouder Varekamp de Koningin Julianaweg bekijken wat er allemaal mis is gegaan bij de reconstructie

De fractie van Westland Verstandig gaat samen met wethouder Varekamp de Koningin Julianaweg bekijken wat er allemaal mis is gegaan bij de reconstructie. Aanpassingen zullen nodig zijn Westland Verstandig kreeg ontzettend veel klachten binnen van inwoners over de onveilige en…

Motie van Westland Verstandig om een 2e bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de duurzaamheidssubsidie krijgt geen steun in de Raad

Motie van Westland Verstandig om een 2e bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de duurzaamheidssubsidie krijgt geen steun in de Raad Het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig voor de subsidie voor zonnepanelen en andere energiemaatregelen was…

Westland Verstandig verzoekt het College om mogelijke plannen voor huisvesting jongeren en starters op perceel Waellandweg-Poeldijkseweg duidelijker te maken voor de omwonenden

Westland Verstandig verzoekt het College om mogelijke plannen voor huisvesting jongeren en starters op perceel Waellandweg / Poeldijkseweg duidelijker te maken voor de omwonenden Heel Westland vindt dat er meer huizen moeten komen voor onze jongeren, starters en Westlanders die…

Initiatiefvoorstel Westland Verstandig aangenomen om geldleningen te verstrekken aan kerken, scholen, verenigingen van eigenaren voor duurzaamheidsmaatregelen

Initiatiefvoorstel Westland Verstandig aangenomen om geldleningen te verstrekken aan kerken, scholen, verenigingen van eigenaren voor duurzaamheidsmaatregelen De meerderheid van de Raad steunde op 24 mei het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig om vanuit de gemeente geldleningen te verstrekken aan kerken, scholen,…

Zet je stem kracht bij via onze meldpunten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Back To Top