skip to Main Content

Westland Verstandig Burgerbelang boven gemeentebelang Draagvlak bij de burgers staat voorop Westland Verstandig Vernieuwing van de gemeentelijke organisatie Een écht duurzamer Westland Westland Verstandig Geen lastenverhoging voor burgers & bedrijven Omlaag brengen schuldenpositie van de gemeente Westland Verstandig Verenigingsleven in dorpen faciliteren en stimuleren Woningen voor elke beurs en leeftijd

Westland Verstandig

Vragen aan College inzake reparatie van de door de vorige Colleges ten onrechte verlangde koopoptie bij verlening van omgevingsvergunningen

17 juli 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake reparatie van de door de…

Gemeente moet echt meer kijken naar wat in Westland snel nodig is en er moet dan gewerkt worden aan snel zichtbaar resultaat

Gemeente moet echt meer kijken naar wat in Westland snel nodig is en er moet dan gewerkt worden aan snel zichtbaar resultaat Woningen voor starters waren er niet en het gemeentebestuur werkt snel concreet naar oplossingen: 50 woningen voor Westlandse…

Vragen aan College inzake aanvulling beter openbaar vervoer in Westland

11 juli 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanvulling beter openbaar vervoer in Westland…

Vragen aan College inzake woningsplitsingsbeleid gemeente Westland

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake woningsplitsingsbeleid gemeente Westland   Vraag 236 2022-2026   Edelachtbaar…

Vragen aan College inzake dikke lagen kroos Juliahof Wateringen

11 juli 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake dikke lagen kroos Juliahof Wateringen…

Vragen aan College inzake beter openbaar vervoer in Westland

11 juli 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake beter openbaar vervoer in Westland  …

Vragen aan College inzake vrachtverkeer door Naaldwijk

9 juli 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake vrachtverkeer door Naaldwijk   Vraag…

Geen (verdere) hoogbouw gewenst in Westland

Geen (verdere) hoogbouw gewenst in Westland Vanochtend werd bekendgemaakt dat de gemeente Westland een 50 meter hoog appartementencomplex laat bouwen langs de Dijckerwaal. Dat is nog een gevolg van de keuze van het vorige College met LPF en CDA en…

Vragen aan College inzake laadpalen op openbare parkeerplaatsen

4 juli 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake laadpalen op openbare parkeerplaatsen  …

Zet je stem kracht bij via onze meldpunten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Back To Top