skip to Main Content

Westland Verstandig Burgerbelang boven gemeentebelang Draagvlak bij de burgers staat voorop Westland Verstandig Vernieuwing van de gemeentelijke organisatie Een écht duurzamer Westland Westland Verstandig Geen lastenverhoging voor burgers & bedrijven Omlaag brengen schuldenpositie van de gemeente Westland Verstandig Verenigingsleven in dorpen faciliteren en stimuleren Woningen voor elke beurs en leeftijd

Westland Verstandig

Reactie op de extra plannen College voor 2025. Financieel resultaat 2023 (+500.000) bekend

Reactie op de extra plannen College voor 2025. Financieel resultaat 2023 (+500.000) bekend Natuurlijk lopen er al veel plannen en die zijn financieel geregeld in eerdere begrotingen. De nieuwe plannen heeft het College nu aangegeven in de Kaderbrief. Zaken die…

Verwacht negatief besluit Hoogheemraadschap over waterberging aan de Galgeweg

Verwacht negatief besluit Hoogheemraadschap over waterberging aan de Galgeweg Het vorige College van CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP kocht voor heel veel geld aan een perceel grond voor waterberging aan de Galgeweg. Westland Verstandig waarschuwde direct al dat het perceel…

Vragen aan College inzake overlast van aangelegde boten in Westland en beleid

14 mei 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake overlast van aangelegde boten in…

Vragen aan College inzake maaibeleid gemeente Westland

13 mei 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake maaibeleid gemeente Westland   Vraag…

De gemeente Westland moet verstandig blijven handhaven in het buitengebied. Plattelandswoningen zijn goed voor de tuinbouw en reconstructieplannen.

De gemeente Westland moet verstandig blijven handhaven in het buitengebied. Plattelandswoningen zijn goed voor de tuinbouw en reconstructieplannen. Onverstandig en onbegrijpelijk is de wens van LTO om vele honderden woningen te slopen en percelen braak te laten liggen ook als…

Vragen aan College inzake voortgang Verkadelocatie Kwintsheul

6 mei 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voortgang Verkadelocatie Kwintsheul   Vraag…

Vragen aan College inzake aanpassingen aan Koningin Julianaweg te ‘s-Gravenzande

6 mei 2024     Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanpassingen aan Koningin Julianaweg…

Vragen aan College inzake aanpak Van der Horstweg te ‘s-Gravenzande

1 mei 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanpak Van der Horstweg te…

Westland Verstandig krijgt veel tegenwerking vanuit de politiek om in deze bestuursperiode een fors aantal starterswoningen en passende seniorenwoningen te realiseren

Westland Verstandig krijgt veel tegenwerking vanuit de politiek om in deze bestuursperiode een fors aantal starterswoningen en passende seniorenwoningen te realiseren Praktisch iedere Westlander en dus ook de politiek onderschrijven de noodzaak om snel starterswoningen te bouwen voor onze jongeren.…

Zet je stem kracht bij via onze meldpunten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Back To Top