skip to Main Content

Westland Verstandig Burgerbelang boven gemeentebelang Draagvlak bij de burgers staat voorop Westland Verstandig Vernieuwing van de gemeentelijke organisatie Een écht duurzamer Westland Westland Verstandig Geen lastenverhoging voor burgers & bedrijven Omlaag brengen schuldenpositie van de gemeente Westland Verstandig Verenigingsleven in dorpen faciliteren en stimuleren Woningen voor elke beurs en leeftijd

Westland Verstandig

Doorstroming verplicht in Westland gehuisveste statushouders geregeld door aanpassing kantoorpanden aan de Tiendweg

Doorstroming verplicht in Westland gehuisveste statushouders geregeld door aanpassing kantoorpanden aan de Tiendweg Jaarlijks moet Westland van het Rijk verplicht honderden statushouders huisvesten en opvangen. Voor 2023 vond die opvang helemaal plaats in sociale huurwoningen in onze dorpen. Dat vond…

Vragen aan College inzake weesboten en boten van zeer slechte kwaliteit

29 februari 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake weesboten en boten van zeer slechte…

Westland Verstandig deed weer haar best voor onze starters, maar de Raad liet het weer afweten

Westland Verstandig deed weer haar best voor onze starters, maar de Raad liet het weer afweten Het College van Burgemeester en Wethouders van Westland Verstandig, GBW en VVD nam het besluit tot aankoop van de HOT-locatie. De prijs was voor…

Vragen aan College inzake nadere informatie Veiling Poeldijk

29 februari 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake nadere informatie Veiling Poeldijk  …

Vragen aan College inzake voortdurende overschrijding beslistermijnen door College en adviezen Bezwaarschriftencommissie

27 februari 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voortdurende overschrijding beslistermijnen door College…

De komende tijd zullen keuzes gemaakt moeten worden

De komende tijd zullen keuzes gemaakt moeten worden. Helaas zijn de financiële middelen bij de gemeente beperkt en kent de gemeentelijke uitvoeringscapaciteit helaas ook zijn grenzen Een fiks aantal uit te voeren zaken zijn al gepland door de gemeente. Maar…

Mogelijke komst kerncentrale op eerste Maasvlakte

Mogelijke komst kerncentrale op eerste Maasvlakte Westland Verstandig wil dat de Raad en de inwoners van Westland snel en goed geïnformeerd worden door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en besluiten pas komen na en met overleg met Westland. Geen…

Openbaar vervoer in Westland moet echt snel verbeteren. (Te)veel kritiek op streekvervoerder EBS

Openbaar vervoer in Westland moet echt snel verbeteren. (Te)veel kritiek op streekvervoerder EBS. Metropoolregio (MRDH) doet te weinig aan verbetering. Actie door de gemeente vereist Al heel lang wordt door onze inwoners terecht geklaagd over het openbaar vervoer in Westland.…

Vragen aan College inzake suggesties voor verbetering van het openbaar vervoer in Westland

16 februari 2024   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake suggesties voor verbetering van het…

Zet je stem kracht bij via onze meldpunten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Back To Top