skip to Main Content

Vragen aan College inzake opnieuw de nacht- en weekendapotheek voor onze Westlandse inwoners

17 april 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake opnieuw de nacht- en weekendapotheek voor onze Westlandse inwoners

 

Vraag 201 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In het AD van 12 april jl. is een artikel geplaatst waarbij de directeur van de centrale huisartsenpost Westland in Naaldwijk aangeeft, dat een nachtapotheek Westland te duur is en ook onnodig is. Hij weet wel te melden dat 15% van de mensen die vanuit de huisartsenpost een recept meekrijgen, buiten Westland medicijnen haalt. Klachten zijn hem niet bekend en die klachten zoals door Westland Verstandig al een paar keer beschreven in vragen, komen zelden voor. “Als dat er vier per jaar zijn, dan is dat heel veel”.

Toch krijgt Westland Verstandig maandelijks meerdere klachten binnen van meestal oudere inwoners die onthand zitten omdat ze niet de dringend benodigde medicijnen kunnen ophalen en dat ook geen bezorging plaatsvindt.

Het gaat er om dat Westland met haar 114.000 inwoners een voorziening zoals een nacht- en weekendapotheek gewoon dient te hebben. De plaatselijke apothekers dienen zich daarvan bewust te zijn en voorts zal ook het Zorgkantoor haar medewerking dienen te verlenen. Vandaar dat publicaties zoals nu van de directeur van de centrale huisartsenpost Westland niet positief zullen bijdragen aan een voorspoedig overleg zoals het College dat wel aan de Raad heeft beloofd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 

  1. Zijn gegevens bekend uit Schiedam en Delft en mogelijkerwijs Den Haag, van respectievelijk het Vlietlandziekenhuis, Reinier de Graaf en Haga Ziekenhuis over hoeveel Westlanders daar ’s nachts en in de weekenden medicijnen ophalen? Die informatie zou toch voorhanden moeten zijn.
  2. Deelt het College de mening van de directeur van de centrale huisartsenpost Westland dat een nachtapotheek Westland niet nodig is?
  3. Waarom is het wel mogelijk in Den Haag, Schiedam en Delft om een nachtapotheek te hebben en in Westland niet?
  4. Is te voorzien –zoals de directeur wel aangeeft in het betreffende artikel- dat een nacht- en weekendapotheek ten koste zal gaan van de zorgverlening die nu plaatsvindt in de centrale huisartsenpost?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top