skip to Main Content

Speerpunten

Onze principes

Burgerbelang voor Gemeentebelang! Het huishoudboekje moet op orde! Geen oplopende schuld! Versterking en innovatie glastuinbouw op een wijze die oog heeft voor de veranderde omstandigheden! Minder bureaucratie voor meer bedrijvigheid! Ruimte voor sport en cultuur! Jongeren moeten ook wonen en zich in Westland thuisvoelen! Goed onderwijs, want kinderen zijn de toekomst! Voldoende woningen voor elke beurs! Investeren in leefbaarheid! Een echt duurzamer Westland! Lastenverlichting voor de burger over de hele linie! Meer groen in Westland en in de kernen! Beter onderhoud groen en groenstroken! Eerst luisteren, dan beslissen! Integriteit is geen hamerstuk! Senioren horen in onze kernen thuis te blijven! Zorgzekerheid en keuzevrijheid voor ouderen! Zorg en welzijn voor oud en jong! Gezonde en veilige Westlandse leefomgeving! Transparantie is een recht! Onze zwembaden moeten open blijven! Extra geld voor leefbaarheid in dorpen en wijken!

Back To Top