skip to Main Content

Sport

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de sport:

  • De 25%-bijdrageregeling voor sportverenigingen in de komende raadsperiode in stand laten. In het verleden is door sportverenigingen ruimschoots gebruik gemaakt van deze regeling. Bouwen door sportverenigingen is ook goed voor de plaatselijke ondernemers. In de regel worden de uitbreidingen gerealiseerd door die ondernemers. We willen niet dat de 25% gekoppeld wordt aan een beperkte mogelijkheid van investeren, maar we willen een algehele regeling waarbij de verenigingen vrij zijn om te kiezen welke investeringen ze willen of moeten doen. Die verenigingen hebben dan recht op een 25% bijdrage. Ook dienen de verenigingen gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen/ zonnepanelen, ledverlichting, warmtepomp etc.
  • Wij willen dat de door de sportverenigingen betaalde OZB volledig gecompenseerd wordt door de gemeente.
  • De gemeente dient als eigenaar van de gronden deugdelijk onderhoud te verrichten. De gemeente moet zich dan een goed verhuurder tonen en de benodigde aanpassingen doen.
  • Op dit moment wordt er nog steeds een ongelijkheid geconstateerd tussen de benadering door de gemeente van de diverse sporthallen. Zo worden de sporthallen in ’s-Gravenzande en vooral in Naaldwijk (De Pijl) bevoordeeld ten opzichte van de overige hallen die meestal bij de verenigingen in eigendom en beheer zijn. Wij willen dat aan die ongelijkheid een einde komt.
  • Westland Verstandig is tegen het verhogen van de huurprijzen van de accommodaties. Sportverenigingen zijn belangrijk voor de Westlandse samenleving. Op geen enkele wijze mag de gemeente de sportbeoefenaars in de problemen brengen.
  • Wij willen de verdere ontwikkeling van het topsportbeleid. Topsport is onder meer goed voor de jeugd als voorbeeldfunctie en het imago van Westland.
Back To Top