skip to Main Content

Motie tot intrekking van (voor)ontwerpbestemmingsplan N211 en oproep tot overleg met alle betrokkenen waaronder Provincie en omwonenden

Motie tot intrekking van (voor)ontwerpbestemmingsplan N211 en oproep tot overleg met alle betrokkenen waaronder Provincie en omwonenden De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017; In aanmerking nemende: dat inmiddels het bestemmingsplan N211 ter visie…

Lees Meer

Motie inzake dierenwelzijn

Motie inzake dierenwelzijn De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 december 2016; Overwegende: dat ingevolge Europese wetgeving, vogelrichtlijnen, habitatrichtlijnen, nationale wetgeving (Flora- en Faunawet), Natuurbeschermingswet dieren een aantal medebewindstaken en ook autonome bevoegdheden op de gemeente…

Lees Meer
Back To Top