skip to Main Content

Waarom uw stem op Westland Verstandig

Waarom uw stem op Westland Verstandig?

Wij zijn voor invoering van een aantal praktische nieuwe zaken, zoals:

 • herinvoering schoolzwemmen (geen kind gaat van de basisschool zonder zwemdiploma A);
 • geen kind met een intensieve zorgondersteuning Westland uit (inpassen op de bestaande basisscholen);
 • geen senior Westland uit (dat betekent genoeg verpleeg- ,crisis- en revalidatiebedden in Westland);
 • oprichting gemeentelijk woningbedrijf (korte lijnen en werkt veel sneller en effectiever voor onze inwoners; huidige woonproblemen kunnen de woningcorporaties niet oplossen).

Maar ook:

 • Invoering van een ombudsman/- vrouw in Westland om oordeel te geven over opmerkingen van inwoners over het functioneren bestuur / ambtenaren en zo nodig corrigerend op te treden;
 • Invoering van een referendum voor Westland of voor een dorp of voor een buurt in zaken die van invloed zijn op de leefomgeving;

Maar ook:

 • Stoppen met de gele afvalzakken en per direct overgaan op nascheiding met 1 bak of liefst ondergronds inzamelen;
 • Structureel beter groenonderhoud;
 • Terugkeren naar huishoudelijke hulp op uurbasis;

Maar ook:

 • Concrete plannen voor de realisering van 1.000 starterswoningen (koop en huur );
 • Concrete plannen voor senioren servicewoningen (goedkoop wonen, zorg op maat, 24/7 beheer, gezamenlijke ruimte) in ieder dorp;
 • Concrete plannen voor betere leefomgeving en daar ook heel veel euro’s voor vrijmaken zodat het geen wassen neus is;
 • Concrete plannen voor flexwoningen, huisvesting arbeidsmigranten, statushouders zonder dat hele buurten in Westland daartegen opkomen, hetgeen niet alleen tot veel verdriet, boosheid en onbegrip leidt, maar ook fel verzet waardoor de plannen jarenlang uitgesteld moeten worden;

Maar ook de partij:

 • die naar u luistert, u raad geeft en zaken oppakt;
 • die opkomt voor de belangen van de inwoners en zorgt voor actie daar waar die nodig is om de doelen te bereiken;

Maar ook de partij:

 • die snel wil gaan werken aan een verstandige ruimtelijke verdeling van Westland;
 • die iedereen gelijke kansen wil geven;

Maar ook de partij:

 • die opkomt voor de jongeren, senioren en alles wat daartussen zit;
 • die opkomt voor vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners die de steun van de gemeente nodig hebben;

Maar ook de partij:

 • die een duidelijke rol ziet van de gemeente bij dierenwelzijn;
 • die opkomt voor onze verenigingen die immers het cement van onze samenleving vormen;

Maar ook de partij:

 • die pleit voor rust aan de kust;
 • die pleit voor meer en beter groen;

Maar ook de partij:

 • die een andere samenwerking tussen Raad en College wenst te realiseren;
 • die openheid en transparantie wil en een bestuur wat er is voor de inwoners!

Maar ook de partij:

 • die karakteristieke / monumentale plekken of gebouwen in Westland wil sparen;
 • die Westland als “de Glazen stad” en “de tuin van Europa” ook die allure terug wil geven;
 • die een complex moestuinen wil aanleggen, een regionaal Werkbedrijf in de kas wenst, medicinale wietteelt wenst toe te staan;

Maar ook de partij:

 • die concrete plannen heeft hoe om te gaan met de schaarse ruimte in Westland;
 • die vooral de problemen van morgen wil beetpakken en niet aan luchtfietserij doet door de toekomst te voorspellen voor na 2050;

Maar ook de partij:

 • die voor onze 11 dorpen concrete verbeterzaken heeft die ook uitvoerbaar zijn binnen de komende 4 jaren;
 • die van de stevige en snelle aanpak is en doet wat ze belooft;
Back To Top