skip to Main Content

Vragen aan College inzake veel te hard rijden in de Havenstraat in Monster

18 april 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake veel te hard rijden in de Havenstraat in Monster

 

Vraag 202 2022-2026

Edelachtbaar College,

In Monster is al langer een probleem in de Havenstraat omdat veel te hard gereden wordt. Voorts zal, nu de Burg. Kampschöerstraat eenrichtingsverkeer wordt en nu op dit moment helemaal is afgesloten, het veel drukker gaan worden in de Havenstraat.

De bewoners vragen daarom of een flitspaal of in ieder geval een smiley. Een flitspaal is nog lastig omdat het Openbaar Ministerie daarover gaat, maar een smiley moet toch mogelijk zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om in de Havenstraat maatregelen te nemen die het te hard rijden tegengaan, zoals het aanbrengen van een smiley?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top