skip to Main Content

Naaldwijk

“het centrum van ’t Westland blijft één van de elf dorpen”

Naaldwijk heet binnen Westland ‘het centrum’, maar zonder dat de leefbaarheid van andere dorpen daaronder lijdt. Naaldwijk is tevens één van de elf dorpen met zijn eigen identiteit en dorpse karakter, gezellig en bruisend van leven, maar toch ook een woonkern.

Voor Naaldwijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • Verslonzing van het centrum van Naaldwijk tegengaan, het busstation ziet er niet uit.
 • Het centrum wordt steeds drukker en een veel betere verkeersafwikkeling is nodig.
 • Wellicht een parkeergarage om het parkeerprobleem op te lossen.
 • Invoering van parkeerbeschikbaarheidssystemen zoals eerder beloofd werd rond De Tuinen.
 • Secretaris Verhoeffweg / ‘s-Gravenzandseweg / Geestweg / Anjerlaan is een ‘crime’ voor fietsers en overstekende voetgangers. Voor fietsers beter aangeven waar ze moeten stilstaan.
 • In bepaalde wijken zitten teveel statushouders hetgeen een neerwaartse druk betekent voor het dorp. Dit moet beter gespreid worden;
 • De gemeente moet veel meer doen aan het oplossen van burengeschillen door inzet van mediation. De wijkagent kan het vaak niet alleen;
 • De wijkschouwen moeten ook daadwerkelijk inhoud gegeven worden en moeten geen holle frase zijn;
 • Het centrum van Naaldwijk slibt dicht;
 • De bestrating van onder meer Prins Hendrikstraat en Zuideinde is slecht en geeft een verpauperd uiterlijk. Ook verpaupering door leegstaande panden. Dit moet direct aangepakt worden.
 • De Kruisbroekweg is nog steeds een racebaan en ook vrachtwagens blijven de weg berijden. Daar moet nu een einde aan komen. Eventueel camera’s en handhaving;
 • Een veelgehoorde andere ergernis is het te snel rijden op de Secretaris Verhoeffweg vanaf de Kruisbroekweg richting de watertoren. De weg nodigt ook uit tot hard rijden. Doordat daar veel wordt overgestoken en ook het fietsverkeer erg druk is, ontstaan erg gevaarlijke situaties. Ook daar moeten maatregelen komen in het belang van een ieder;
 • Verfraaiing van rotondes, die zien er nu vaak niet uit;
 • Uitplaatsing benzinestation aan Kruisbroekweg. Waarom worden geen combinaties gemaakt met andere ontwikkelingen om uitplaatsing mogelijk te maken. Onveilig voor de buurt!
 • Meer maatregelen op het Wilhelminaplein voor visueel gehandicapten.
 • Het centrum van Naaldwijk moet verder verfraaid worden met mooie plantenbakken. Eventueel ‘hanging-baskets’, aantrekkelijk straatmeubilair en het beleid op dat punt moet veranderen. Ook de straatverlichting in heel Naaldwijk dient verbeterd te worden. Zo is bijv. Secretaris Verhoeffweg een heel donkere weg en vooral als het regent zijn de zebrapaden vaak levensgevaarlijk;
 • De aanrijroutes voor grote vrachtwagens dient in het centrum van Naaldwijk beperkt te worden. Ook de omvang van het vrachtvervoer dient beperkt te worden. Net als in omliggende plaatsen dient het centrum enkel voor kleinere vrachtauto’s bereikbaar te zijn.
 • Meer groen in Naaldwijk. Weer fietsmogelijkheden over het Wilhelminaplein;
 • Veel gehoorde klacht in Kruisbroek is parkeerprobleem. Dat zou opgelost moeten worden.
 • Meer veiligheid bij Jan Tuningstraat / Kruisbroekweg. Geopperd is om de Jan Tuningstraat voor auto’s weer aan te sluiten op de Burgemeester Elsenweg. De rotonde bij nieuw gemeentehuis is nu al te druk. ’s Ochtends en ’s avonds veel te druk en veel te veel verkeersaanbod. Mogelijk de bushalte verplaatsen.
 • Bij Zuidweg en Zuideinde onveilige situatie vanwege fietsers. Gevreesd wordt voor nog veel meer hinder door de nieuwe supermarkt, het nieuwe gemeentehuis en volbouwen Hoogeland. Maatregelen zijn nodig.
 • Behoud karakteristieke gebouwen zoals de Watertoren.
 • Behoud van de oude RK-begraafplaats en daar een stiltegebied van maken en in ieder geval niet meewerken aan een woonbestemming.
 • Op het terrein waar de Harmonie stond nieuwbouw, maar met groen, niet hoog en veel meer ingepast in de omgeving. Bijvoorbeeld seniorenappartementen.

 

 

 

 

Back To Top