skip to Main Content

Metropoolregio Rotterdam/Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag: opheffen. Verkeer en vervoer weer terug naar Provincie.

 

“Metropoolregio alleen dan als het een toegevoegde waarde heeft voor Westland”

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag dient anders gestructureerd te worden: volledig democratisch gehalte en niet de macht bij de burgemeesters van de 2 grote steden. Meer concrete zaken realiseren en niet langer meer dure rapporten (Rapport Rifkin voor ruim € 750.000,–) die vervolgens in de la verdwijnen. Geen taakuitbreidingen. Zoals in de regio Eindhoven samenwerkingen van geval tot geval tussen gemeenten / kennisinstellingen, bedrijven en derden. Dat levert op korte termijn het beste resultaat op.

 

Westland Verstandig was destijds tegen de ondemocratische Metropoolregio en alleen maar goed voor Den Haag en Rotterdam. Dat is ook inmiddels gebleken. Op het gebied van economie, verkeer en vervoer werd te weinig resultaat geboekt. Westland Verstandig zag meer in een samenwerking met gelijke gemeenten in de omgeving. De Metropoolregio houdt zich bezig met de economie en verkeer en vervoer in de 23 verschillende gemeenten. Inmiddels staat wel vast dat de Metropoolregio niet functioneert en een erg duur speeltje is van bestuurders die over de hoofden van de burgers regeren en bediend worden door een stroperige ambtenarenmachine. Niet duidelijk is wat besloten wordt. Buslijnen in Westland worden gewijzigd zonder dat daar echt iets over kan worden ingebracht vanuit Westland. Dit is onaanvaardbaar. Westland Verstandig is het dan ook helemaal eens met de kritische geluiden in vele andere gemeenten.

 

Dit leidt tot het volgende speerpunt:

Het liefst zouden wij ook zien dat de hele Metropoolregio opgedoekt wordt. In ieder geval moet de structuur snel gewijzigd worden en de Westlandse Raad zou weer zeggenschap moeten krijgen over de besluiten die de Metropoolregio neemt. Die zeggenschap is er nu totaal niet. Beter is het kleinere samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde gemeenten te hebben en verkeer en vervoer weer terug naar de Provincie en gemeenten.

 

 

Back To Top