skip to Main Content

Honselersdijk

“het middelpunt, dus drukte dichtbij”

Honselersdijk is het fysieke centrum van de gemeente Westland. Deze centrale positie in Westland heeft zowel voordelen als nadelen. Voordelen zijn dat redelijk dichtbij voorzieningen in het Westland te bereiken zijn, maar dat betekent ook dat veel voorzieningen niet in Honselersdijk zelf beschikbaar zijn. Honselersdijk, de winkeliers en de verenigingen en scholen hebben aanwas nodig.
Nieuwbouw woningen bij de Symfonie langs het Poeldijksepad. Het dorp, de winkeliers, de verenigingen en de scholen hebben aanwas nodig!
De verdere ontwikkeling binnen Honselersdijk (bij De Hunselaer) komt niet genoeg op gang.

De motie van Westland Verstandig om 150 woningen nieuw te bouwen in Honselersdijk op vorenstaande locatie haalde geen meerderheid in de Raad. Ook LPF-wethouder Coby Gardien steunde deze motie niet. Volgens haar zal Honselersdijk pas in 2030 in beeld komen voor nieuwbouw. Zo lang wil Westland Verstandig niet wachten.

Voor Honselersdijk heeft Westland Verstandig naast het hierboven staande de volgende speerpunten:

 • Wij willen het centrumplan Honselersdijk zo spoedig mogelijk tot uitvoering brengen met aandacht voor de kwaliteit van de inrichting van openbare ruimte, die ontmoeting stimuleert, voldoende parkeermogelijkheden, met terugdringing van de overlast van laden/lossen in centrum en een passende uitstraling van gebouwen;
 • Westland Verstandig wil dat het centrum in en bij de Dijkstraat en de verbinding met omliggende woonwijken en school-thuisroutes veiliger wordt ingericht voor langzaam verkeer;
 • Wij willen voldoende woningen voor starters en ouderen in Honselersdijk;
 • De woningtoewijzing in de sociale sector in Van Reenenbuurt, Burgemeestersbuurt , Vogelwijk en de Hunselaer, moet voorrang geven aan de lokale vraag;
 • Wij willen verplaatsing van metaalverwerkingsbedrijf De Voeght uit het dorp. Verplaatsing van De Voeght zou voor Honselersdijk een belangrijke stap naar een betere leefomgeving zijn. Op die locatie dienen dan woningen of een serviceflat voor senioren gerealiseerd te worden;
 • Het centrum van Honselersdijk moet meer “ziel” gegeven worden. Een dorpsplein zou ook hier moeten kunnen. Het dorpse karakter moet wel behouden blijven;
 • Beter en meer groen aan bijvoorbeeld de Dijkweg die zich daar uitstekend voor leent;
 • De bestaande verenigingen beter faciliteren;
 • Samen met de bewoners een plan maken waar Honselersdijk naartoe moet groeien om het huidige dorpse karakter te behouden en toch ook niet verder achteruit moet gaan qua beleving;
 • Woningbouw in het dorp en woningbouw op de niet meer echt rendabel te gebruiken glastuinbouwgronden tegen het dorp aan. Zie boven;
 • Een aantal verkeersknelpunten oplossen zoals bij de Middel Broekweg / Molenlaan, het centrum van Honselersdijk, Dijkweg, Burgemeester Elsenweg;
 • Parkeren bij de Albert Heijnsupermarkt is lastig, zeker op de vrijdagen en de zaterdagen moet opgelost worden.
 • Gevaarlijke verkeerspunten moeten opgelost worden zoals de oversteek Prinsenlaantje vlak over de brug op de Molenlaan en de kruising Zwethlaan / Middel Broekweg;
 • Na de verbreding van de Burgemeester Elsenweg meer controle op te snel rijden over de Burgemeester Elsenweg;
 • De ontwikkeling in het Floragebied is pas over een groot aantal jaren te voorzien. Het doorgaan is nog niet zeker en is afhankelijk van tal van omstandigheden. Westland Verstandig vindt dat de verdere ontwikkeling van Honselersdijk daarop niet moet wachten.

 

Back To Top