skip to Main Content

Heenweg

“klein maar fijn, groei op kleine schaal”

Heenweg is één van de twee kleinste dorpen van ’t Westland en was vroeger een buurtschap van ‘s-Gravenzande. Westland Verstandig wil het beeld van Heenweg overeind houden. Een gezond dorp met een eigen identiteit, waar de bewoners trots op zijn, hun verleden en hun toekomst hebben.

Voor Heenweg heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

  • Om ook maatschappelijk een plezierig dorp te zijn moet er verjonging komen. Het bouwen van nieuwe woningen op de schaal van het dorp is daarvoor van cruciaal belang. Betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en huurwoningen voor jongeren. Belangrijk is het om de nieuwe woningen goed in te passen!
  • Wij willen dat de gemeente initiatieven neemt om het voortbestaan van de basisschool te verzekeren. Behoud van De Kameleon om de leefbaarheid van de Heenweg te stimuleren. Voorkomen moet worden dat de nieuwe school in Dijckerwaal bedreigend wordt voor De Kameleon;
  • Heenweg mag niet op slot gezet worden en ontwikkelingen mogen niet geblokkeerd worden. Wij willen dat Heenweg i.s.m. met de buurtvereniging nieuw leven wordt ingeblazen door kleinschalige handreikingen in nieuwbouw, detailhandel, jeugdactiviteiten en openbaar vervoer.
  • Een pinautomaat terug;
  • Buurtactiviteiten in de Heenweg extra stimuleren, juist omdat het een heel klein dorp is waar dergelijke activiteiten voor de levendigheid van belang zijn;
  • Succesvolle zaken, zoals vakantiekinderdagen, zouden weer opnieuw leven ingeblazen moeten worden en de gemeente zou dat moeten enthousiasmeren;
  • Het fietspad snel realiseren samen met de initiatiefnemer.
  • Voor de Laan van de Heilige Lambertus verkeersmaatregelen.
Back To Top