skip to Main Content

Vragen aan College inzake Vragen van Westland Verstandig over positie Gemeente Westland in stikstof- en energiecrisis en welke concrete acties kunnen wel door de Gemeente worden ondernomen om de glastuinbouwsector te steunen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en…

Lees Meer
Back To Top