skip to Main Content

Vragen aan College inzake initiatief Provincie 100 bomen voor minimaal 100 jaar

2 april 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake initiatief Provincie “100 bomen voor minimaal 100 jaar”

 

Vraag 199 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

De Provincie Zuid-Holland wil in Zuid-Holland 100 bijzondere bomen planten die meer dan 100 jaar oud kunnen worden. Gezocht wordt naar plekken waar een goed gekozen boom het landschap beter kan maken. De Provincie vraagt om geschikte locaties. Een oude boom is net zoveel waard als ca. 100 jonge bomen. Een oude boom is van grote waarde voor het leefklimaat. Een boom wordt in Nederland maar gemiddeld 35 jaar oud. Nodig is een goede start van een boom, de juiste soort en plek, voldoende ruimte. Aangeraden wordt om de (buurt)boom een naam te geven en de boom aan een Westlands dorp te verbinden op een opvallende plek. De kosten van de bomen worden betaald door de Provincie.

Westland Verstandig meent dat de gemeente Westland hier snel het initiatief moet nemen om de Provincie in ieder geval enkele bomen te laten plaatsen in onze dorpen en eventueel nieuwbouwwijken. Eventueel dienen onze inwoners en Natuurlijk Delfland of andere natuurclubs gevraagd te worden met suggesties te komen. Het is kort dag, dus haast is geboden!

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met het initiatief van de Provincie “100 bomen voor minimaal 100 jaar”?
  2. Is het College bereid snel meerdere locaties aan te melden in Westland bij de Provincie over plek en soort en daarover ook de inwoners en in ieder geval Natuurlijk Delfland te betrekken?

 

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top