skip to Main Content

Meerderheid Raad volgt Westland Verstandig niet in haar initiatief om onze inwoners via een referendum over belangrijke zaken haar mening te geven

Meerderheid Raad volgt Westland Verstandig niet in haar initiatief om onze inwoners via een referendum over belangrijke zaken haar mening te geven

Inwoners, maar ook de Raad zouden in belangrijke de Westlandse inwoners rakende zaken de mogelijkheid moeten krijgen via een referendum ja of nee te kunnen zeggen. Vele andere gemeenten kennen die mogelijkheid wel en hielden al referenda. Zo gaan de Amsterdammers op 6 juni 2024 -gelijk met de Europese verkiezingen- een uitspraak doen in een referendum over groenplannen, konden de inwoners van De Ronde Venen kiezen tussen renovatie oude gemeentehuis of bouw nieuw gemeentehuis en de inwoners van Arnhem konden een oordeel geven over het afvalbeleid. Zo maar onderwerpen die ook in Westland spelen of speelden.

Westland Verstandig meent dat door de mening van de inwoners te vragen over belangrijke zaken er meer draagvlak is en de inwoners zich meer herkennen in besluiten die door het gemeentebestuur genomen worden. Ook kan een referendum een correctie betekenen vanuit de samenleving op de meerderheid van de Raad. Immers niet alleen de Raad kan een referendum willen, maar ook kunnen een aantal inwoners om een referendum vragen.

Alle partijen in de Westlandse Raad -behalve FvD- willen geen referendum om diverse uiteenlopende redenen. Niet nodig volgens CDA en LPF, want burgerparticipatie is voldoende. GBW meent dat iedere raadsverkiezing om de 4 jaar al een referendum is. D66 vond het overbodig en gevaarlijk vanwege de mogelijke onderwerpen waar een referendum over gehouden zou kunnen worden (bijv. het asielbeleid van de gemeente). Andere partijen wilden gewoon er niet aan en gaven geen duidelijke reden. Kortom de Raad wilde geen referendum, maar een echte reden waarom niet, was er niet!

Westland Verstandig vatte het debat tijdens de raadsvergadering samen dat het erop lijkt dat tegenstanders bang zijn voor de mening van de inwoners en door het referendum hebben zij het niet meer voor het zeggen. Duidelijk was dat de meerderheid van de Raad nog niet rijp is voor een grotere rol van onze inwoners bij belangrijke keuzes.

Westland Verstandig kondigde al -gezien de negatieve houding van de Raad- aan dan maar te kiezen voor de second best oplossing. Beter iets dan niets. Zij diende voor de volgende raadsvergadering een voorstel in om in ieder geval de inwoners de mogelijkheid te geven bij bepaalde te maken keuzes via een te houden enquête of op een andere wijze, hun mening te geven.

Maar even afwachten of de nieuwe Raad na maart 2026 de inwoners wel meer kansen wil bieden over bepaalde keuzes mee te praten via een referendum en dan weer opnieuw proberen!

Back To Top