skip to Main Content

Kustgebied

“tegen iedere vorm van strandhuisjes”

 

Op 20 april 2017 werd in het gemeentehuis in ‘s-Gravenzande de eerste Kustconferentie gehouden. Prima natuurlijk dat door velen eens goed werd nagedacht over wat we willen met de kust en duinen. Praktisch alle aanwezigen wilden in ieder geval geen 100 strandhuisjes en behoud van het huidige karakter van strand en duinen. Ook was men tegen tot onveiligheid leidende hellingbanen i.p.v. de trappen bij de strandopgangen en geen verdere aantastingen van dit unieke gebied. Dus ook geen fel licht met lantaarns en geen strandopgangen die door auto’s gebruikt worden. Aantal vergunningen terugbrengen tot enkele uitzonderlijke situaties / personen.

 

De kuststrook is uniek. De open ruimte moet blijven en moeten we beschermen. Voor de kust is de natuur het uitgangspunt, is de recreant te gast en krijgt ruimte om de kust in al haar facetten te beleven. De kuststrook is smal en kwetsbaar;

 

Westland Verstandig heeft de navolgende speerpunten op het gebied van de kust:

  • Definitief moet afgezien worden van de bouw van 100 strandhuisjes bij Ter Heijde en Monster. De kust en duinen moeten blijven zoals ze nu zijn.
  • Enkel wellicht nog een zeer geringe uitbreiding horeca in goed overleg met de exploitanten.
  • De strandopgangen rolstoelvriendelijk maken. Voor het overige auto’s op de strandopgangen weren.
  • Geen vervanging van de trappen voor hellingbanen en niet toestaan gemotoriseerd vervoer. Wel voor een smallere hellingbaan naast de huidige trappen zodat invaliden, mensen met kinderwagens en recreanten het strand beter kunnen bereiken.
  • Betere en veiligere strandopgangen.
  • Geen bevoorrading over de voet- en fietspaden van de strandtenten, maar de voorwaarden handhaven.
  • De kust is in het Westland smal en is daarmee kwetsbaar in ecologische zin. De natuur is leidend bij het maken van keuzes.
  • Ieders rol duidelijk maken: Delfland, Dunea, KNRM, Reddingsbrigade, Zuid-Hollands Landschap. Recreatiegebied fietsen wandelen. Fietspad aan de bovenkant. Snelfietsen.

 

Back To Top