skip to Main Content

Vragen aan College inzake nachtapotheek in Westland

2 april 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake nachtapotheek in Westland

 

Vraag 200 2022-2026

Edelachtbaar College,

Een aantal partijen vragen om een nachtapotheek en terecht. Westland heeft als een 100.000 plus gemeente een dergelijke voorziening echt nodig. Er wordt op dit moment wel aan gewerkt begrijpen wij, maar dat zou allemaal veel sneller moeten. Onderstaand een bericht van een inwoner van Westland wat hij heeft meegemaakt:

“Op 10 maart jl., heeft mijn vrouw haar heup gebroken, is direct geopereerd, (74 jaar) maar door complicaties, o.a., veel pijn was ik genoodzaakt de dokterspost in Naaldwijk te bellen om 04.00 uur. 18 maart jl., na een uitgebreid telefonisch consult werd mij aangeraden om naar een apotheek te gaan waar dan de geschikte medicatie gereed lag. Schiedam? Den Haag? O ja Reinier de Graaf in Delft was ook een optie, maar dat zou zeker 90 minuten duren voor ik weer thuis was en haar alleen moeten laten. Ik ben pas 79, maar gelukkig wel vervoer. Na veel wikken en wegen had ik om 08.00 de medicatie. Al met al een onverkwikkelijke zaak, dus actie gewenst. Stel dat ik geen eigen vervoer had , hoe los je dit dan op……..voor veel mensen is dit ‘s nachts een probleem. Enige actie is wel gewenst. Ook zou het thuis bezorgen in deze uren dan tot een mogelijkheid moeten kunnen behoren.”

Dit soort berichten zijn toch hartverscheurend en het lijkt allemaal zo onnodig omdat een nacht- / weekendapotheek toch best wel zou moeten kunnen komen. De Westlandse apothekers en de gemeente zouden toch in staat moeten zijn een dergelijke voorziening weer terug te brengen naar Westland.

Dit leidt tot de volgende vraag:

–        Hoe ver staat het met de nachtapotheek?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top