skip to Main Content

Eindelijk concrete voortgang uitbreiding verpleeghuisbedden in Westland en ook wordt door de gemeente de motie van de terugkeer van de nacht- en weekendapotheek in Westland uitgevoerd

Eindelijk concrete voortgang uitbreiding verpleeghuisbedden in Westland en ook wordt door de gemeente de motie van de terugkeer van de nacht- en weekendapotheek in Westland uitgevoerd

In Duinhof in Ter Heijde 2 verpleeghuisbedden extra, in Waelpolder in ‘s-Gravenzande 64 nieuwe verpleeghuisbedden en 6 zgn. extramurale plekken, de Rozenhof in Naaldwijk 48-64 nieuwe verpleeghuisbedden, de Naaldhorst in Naaldwijk 80 nieuwe verpleeghuisbedden en 40 nieuwe verpleeghuisbedden voor geriatrische revalidatiezorg en de Kreek 48/60 nieuwe verpleeghuisbedden. Westland Verstandig dringt aan op spoed omdat de nood nu hoog is en het niet langer geaccepteerd kan worden dat inwoners die zorg nodig hebben buiten Westland gedwongen verpleegd worden. Gelukkig zijn ook het College van B&W, de zorgaanbieders en het Zorgkantoor dat inmiddels met ons eens. Dus nu snel uitvoeren!

Het College van B&W heeft besloten dat ze snel uitvoering geeft aan de Westland Verstandig-motie door met DSW en het Zorgkantoor te gaan praten over de terugkeer van de nacht- en weekendapotheek. Voor een 100.000 plus gemeente is een dergelijke apotheek echt nodig en we horen te veel terechte klachten daarover van onze inwoners. Nu moet nog steeds naar Delft of Schiedam gereden worden en voor inwoners die al zorg nodig hebben en die direct medicijnen nodig hebben, is dat echt bezwaarlijk en lastig te doen. Dat moet veranderen en Westland Verstandig doet ook een beroep op de apothekers in Westland om zich positief op te stellen.

Back To Top