skip to Main Content

Westland Verstandig en enkele van haar fractieleden dienden een zienswijze in tegen voornemen 1 of zelfs 2 kerncentrales te bouwen op de 2e Maasvlakte

Westland Verstandig en enkele van haar fractieleden dienden een zienswijze in tegen voornemen 1 of zelfs 2 kerncentrales te bouwen op de 2e Maasvlakte

Het huidige kabinet is aan het onderzoeken waar twee kerncentrales moeten komen. Daarbij wordt sterk gedacht aan de 2e Maasvlakte die natuurlijk niet ver ligt van Westland. Zouden de plannen doorgaan, dan heeft dat direct gevolg voor de leefomgeving en de veiligheid van onze inwoners. Belangrijk is dan zeker dat de gemeente Westland nauw betrokken wordt bij het proces. Omdat niet duidelijk was of de gemeente bijtijds een zienswijze indiende, hebben wij dat maar zelf gedaan.

Uiteraard is het een terechte vraag of de locatie -gezien de nabijheid van Westland en rekening houdende dat we in het dichtstbevolkte deel van Nederland wonen- wel de meest geschikte is. Voorts is het belangrijk en -en dat geldt los van de locatie- dat voor het juiste type kerncentrale wordt gekozen en niet op de kosten wordt gelet. Naar verluidt is het Kabinet niet overtuigd van de noodzaak van dat laatste.

Op aandringen van Westland Verstandig komt het betrokken Ministerie medio april een toelichting geven voor de Raad. Wij zullen vragen dat deze bijeenkomst voor de inwoners toegankelijk zal zijn.

 

Back To Top