skip to Main Content

Hoog tijd om het gesprek aan te gaan

Hoog tijd om het gesprek aan te gaan!

Veel inwoners van Westland zijn negatief gestemd over het gemeentebestuur. De meeste politieke partijen zijn dat ook, terwijl ze zelf deel uitmaken van de gemeente en in de afgelopen periodes partijen als CDA en LPF aan het roer stonden en de diverse vraagstukken niet oplosten, maar groter lieten worden. Nu voor het eerst in deze bestuursperiode worden acties ondernomen om te komen tot de bouw van starterswoningen, geschikte woningen waarin onze senioren willen doorstromen, niet alleen maar dure woningen bouwen maar sociale huur en koop, worden verkenningen gedaan om tot groepswonen te komen, worden goede stappen gezet naar betere voorzieningen, naar beter en meer groen etc.

Westland is 9.000 ha groot waarvan 1.000 ha water en bijna 5.000 ha voor de glastuinbouw. Dus 3.000 ha voor wonen, groen, recreatie, bedrijven, wegen etc. Westland telt 48.000 huizen en heeft 114.000 inwoners. Tot 2030 zitten 7.700 nieuwe huizen in de pijplijn, dus bijna 1.000 nieuwe huizen per jaar. Er gebeurt dus best wel veel. Alleen bouwen we niet genoeg goedkope huizen voor onze inwoners. Westland Verstandig wil dat echt anders. De politieke onwil om met locaties zoals de HOT-locatie akkoord te gaan door alle politieke partijen inclusief onze coalitievrienden, spreekt boekdelen. Als daarvoor tuinbouwgrond nodig is, dan moet dat kunnen!

Westland Verstandig blijft daarnaast doorgaan met het pogen goedkope woningen (huur van ca € 600,– per maand en koop tot max € 280.000,–) te realiseren. Recent lukte dat wel in Poeldijk bij de ABC-rotonde aan de Nieuweweg (48 sociale huurwoningen) en lukt dat -waarschijnlijk- ook voor 200 verplaatsbare starterswoningen op het terrein van de Horti Campus eind 2024/ begin 2025.

Westland Verstandig is ook voor de ombouw naar woningen van het kantorencomplex naast het Carlton otel in Naaldwijk. De eerste poging lukte niet omdat de politieke partijen tegenwerkten, maar hopelijk komt het College met een nieuwe verstandige opzet. De keuze tussen leegstand versus kantoren en gebruik als woning waar Westland grote behoefte aan heeft, is natuurlijk snel gemaakt.

Westland Verstandig vindt echt dat het gesprek gevoerd moet worden in Westland wat we nodig hebben en wat we gaan doen. De kop in het zand steken of struisvogelgedrag van politieke partijen voor bijvoorbeeld de verplichting statushouders een huis te geven kan, maar zal het probleem niet oplossen. Fiere taal dat we dat niet gaan doen, is enkel bühnetaal want alle politieke mensen in Westland weten dat dat moet en als we dat als gemeente niet doen of niet meewerken met onze woningcorporaties, we de regie op plaatsing kwijtraken en onze inwoners het kind van de rekening zijn. Westland Verstandig wil dat laatste zeker niet. Ook hier zal het gesprek over moeten gaan!

Back To Top