skip to Main Content

Westland Verstandig Burgerbelang boven gemeentebelang Draagvlak bij de burgers staat voorop Westland Verstandig Vernieuwing van de gemeentelijke organisatie Een écht duurzamer Westland Westland Verstandig Geen lastenverhoging voor burgers & bedrijven Omlaag brengen schuldenpositie van de gemeente Westland Verstandig Verenigingsleven in dorpen faciliteren en stimuleren Woningen voor elke beurs en leeftijd

Meldpunten Westland Verstandig

Meldpunt verzorgen openbaar vervoer EBS

Meldpunt Verkeer in en rond Wateringen

Meldpunt Klachten Caiway

Meldpunt Suggesties verbetering openbaar vervoer in Westland

Meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast

Meldpunt deelname groenonderhoud

Meldpunt fietspaden

Meldpunt Wijze Afvalinzameling

Petitie Jong Westland Verstandig voor meer starterswoningen in Westland

Meldpunt verklaring nascheiding huishoudelijk afval in Westland

Meldpunt Huisafvalverwerking

Meldpunt geldverspilling gemeente Westland

Meldpunt Afschatting Wmo huishoudelijke Hulpuren in Westland

Meldpunt Gebruik sociale huurwoningen Westland

Model zienswijze vergunning gaswinning NAM

Geen NAM-fracking gaswinning onder Westland

Kieswijzer 2018 voor groen en natuur in Westland

Verkiezingsprogramma 2018 - Westland Verstandig Lijst 2

Zwartboek inzake mailstoring Caiway

Stop bouw 100 permanente strandhuizen Westlands strand

Jong Westland Verstandig, voor jongeren tussen 16 en 26 jaar

Back To Top