Publicatie Groot Westland-Voor Westland Verstandig veel werk aan de winkel de komende 4 jaren!

Voor Westland Verstandig veel werk aan de winkel de komende 4 jaren!

Inmiddels maakte het College haar plannen voor de komende 4 jaren bekend: alleen maar vage ambities, zonder concrete nieuwe zaken, die al niet in de pijplijn zaten. Het College gaat verder op de financiële keuzes van het oude College. Dit had anders gemoeten. Volgens onze plannen had in 4 jaar € 80 miljoen bespaard kunnen worden. Besparingen bij bijv. public affairs c.s. (miljoenen euro’s per jaar), bedrijfsvoering gemeente (vele miljoenen), geen onnodige en zinloze handhavingskosten (bijna € 2 miljoen), geen 6 fulltimewethouders etc. Deze gelden kunnen dan concreet ingezet moeten worden voor starterswoningen, meer revalidatie-en verpleegruimte in Westland, verlaging lasten etc. Dit College van LPF, VVD, CDA en CU-SGP bespaart niets door andere keuzes. Wel maakt men de bedrijfsvoering nog duurder en holt de reserves verder uit en komt daarom nauwelijks met plannen.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.