Publicatie Groot Westland-Wat kunt u van Westland Verstandig verwachten in 2019?

Wat kunt u van Westland Verstandig verwachten in 2019?

Ook in 2019 zal Westland Verstandig als tweede partij van Westland weer een luisterend oor hebben voor onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Dat is nog steeds erg nodig. CDA en ook nu al weer LPF weigeren de inwoners serieus te nemen door aan de Raad gerichte brieven, als Westland Verstandig dat wenst, niet meer in de commissies te laten behandelen. Inwoners worden op die wijze duidelijk monddood gemaakt en dat accepteren we niet. Vaak zijn het duidelijke fouten of verzuimen van de gemeentelijke organisatie en die moeten niet weggemoffeld worden zoals Witkamp (LPF) en Eeltink (CDA) willen.
Vanaf januari zal Westland Verstandig rondvragen gaan stellen aan de wethouders over binnengekomen brieven en zal bij de vaststelling van de agenda en de mededelingen daar al aandacht aan gaan besteden. Zo kan de briefschrijvende inwoner toch inspreken en ziet in ieder geval dat aandacht besteed wordt aan zijn brief. Ook zal Westland Verstandig blijven komen met goede plannen en ideeën en zorgen dat goede keuzes gemaakt worden en gemeenschapsgeld optimaal wordt besteed.
Zie onze site www.westlandverstandig.nl; tel.nr. 06-53401068. Onze burgerkantoren zijn tot 7 januari gesloten.