Publicatie Groot Westland-Wat wil Westland Verstandig bereiken

Publicatie Groot Westland-Wat wil Westland Verstandig bereiken

 • 8 augustus 2018
 • door Westland Verstandig

Wat wil Westland Verstandig bereiken

 • Opkomen voor het burgerbelang, alle burgers gelukkiger maken en in alle gevallen de burger serieus nemen en de burger op tijd betrekken bij plannen in de directe leefomgeving;
 • Eerst luisteren naar de burger en dan pas besluiten;
 • De leefbaarheid in Westland verbeteren. Concrete plannen per kern;
 • Verbeteren van de bestaande zorg voor alle burgers en meer doen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld revalidatiecentrum in Westland en meer voorzieningen voor Westlanders die de regie in eigen handen willen houden;
 • Betere bejegening van onze mantelzorgers. Mantelzorgmakelaar moet er komen;
 • Het worden van een seniorenvriendelijke gemeente. Waardig ouder worden moet uitgangspunt zijn. Uitgeven Seniorengids;
 • Structureel betere zorg over de hele linie en opkomen voor senioren en allen die hulp nodig hebben;
 • Toiletten openbare ruimte voor mannen en vrouwen. Fietspaden en vaarwegen voorzien van voldoende toiletten en picknicktafels;
 • Dierenwelzijn / Concrete voorzieningen voor opvang en begeleiding dieren;
 • Een economisch sterk Westland met een andere meer realistische visie op de glastuinbouw dan tot nog toe het geval is;
 • Gemeentelijke ombudsman voor klachten burgers over gemeente;
 • Een andere ruimtelijke invulling van Westland waarbij een goede mix ontstaat tussen economie, recreatie, mooie prettige omgeving;

In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot en met 27 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.