Publicatie HHW-Bij College grote kloof tussen mooie woorden en de praktijk

Bij College grote kloof tussen mooie woorden en de praktijk

De nieuwe coalitie van CDA, LPF, VVD en CU-SGP komt maar niet echt op gang. Knopen worden niet echt doorgehakt, enkel onderzoeken worden aangekondigd en wat wel aangepakt moet worden gebeurt niet of niet goed. Enkel geneuzel en zinloze discussies lijken belangrijk. Vlaggen bij het gemeentehuis lijken het belangrijkste wapenfeit van 6 wethouders. Belachelijk natuurlijk. Ook heel veel tijd om voor elkaar te krijgen dat door de Raad aangenomen moties (o.m. Gravin Machteld, preventieve jeugdhulp) niet uitgevoerd hoeven te worden. Werkt niet en is a-productief. Daartegenover blijven wel belangrijke zaken liggen, zoals bouwen van starters- en seniorenwoningen, aanpak parkeerproblemen en wegeninfrastructuur in onze kernen, goed uitbesteden van ophalen huisafval, goede snelle afwikkeling van brieven van onze inwoners. Ook wordt ten onrechte steeds aangegeven dat huisvesting arbeidsmigranten of de huisvesting in de schaarse sociale huurwoningen opgeloste problemen zijn. In de verste verte niet. Alleen maar luchtverplaatsing. Helaas een grote kloof tussen mooie woorden en de praktijk. Westland Verstandig blijft doorgaan met het inbrengen van goede ideeën en plannen waar de Westlandse inwoners echt iets aan hebben.
Zie onze site www.westlandverstandig.nl; tel.nr. 06-53401068. Onze burgerkantoren zijn tot 7 januari gesloten.