Publicatie HHW-Westland Verstandig wil met concrete maatregelen Westland echt beter maken voor onze burgers

Westland Verstandig wil met concrete maatregelen Westland echt beter maken voor onze burgers

Het huidige College van CDA, VVD, LPF en CU-SGP houdt ten onrechte vast aan verkeerde keuzes die in het verleden gemaakt zijn. In de afgelopen 5 maanden was er tijd genoeg om te bekijken waar de euro’s het beste aan besteed moeten worden. In ieder geval niet meer aan allerlei zaken zoals public affairs, te dure bedrijfsvoering, incentives en allerlei zaken die Westland en de burgers niets opleveren. Ook niet wat het College nu wil aan nieuw beleid. Handhaving buitengebied (€ 2.4 miljoen), niet werkende stimuleringen voor de tuinbouw (€ 4 miljoen), bewust worden ondermijning (€ 650.000,–) of stuurloze uitbreiding ambtenarenkorps (€ 7.2 miljoen). Miljoenen voor het maken van visies en programma’s. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Alleen al in 2019 worden zeker € 20 miljoen op deze wijze verkwanseld. Westland Verstandig wil dat de gemeente een wachtlijstenoffensief start en zorgt dat er geen wachtlijsten meer zijn voor woningen, verpleegplaatsen etc. Ook wil Westland Verstandig dat concrete maatregelen  worden genomen en euro’s worden besteed voor o.m. een betere leefomgeving, meer parkeerruimte, meer groen, betere wegeninfrastructuur in en buiten kernen, beter openbaar vervoer, vrachtwagenparkeervoorzieningen, structureel betere zorgvoorzieningen, bouwen tijdelijke huisvesting voor Westlandse spoedzoekers en verplicht te plaatsen statushouders etc. Uiteraard blijft Westland Verstandig doorgaan een echt beter Westland te krijgen.
Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.