Vragen aan College inzake verdwijnen OV-laadpaal busstation Verdilaan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verdwijnen OV-laadpaal busstation Verdilaan

 

Vraag 618 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt de laatste dagen overspoeld met opmerkingen van inwoners van Westland waaronder heel veel jongeren, dat de OV-laadpaal bij het busstation Naaldwijk is weggehaald. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is dit uw College bekend en is dit vooraf aangekondigd?
  • Is het College bereid om direct actie te ondernemen om het onverklaarbare ingrijpen van onze openbaar vervoerder ongedaan te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter