Westland Verstandig wil kosten en schade gemeente Westland in “kwestie Kwekers in de Kunst” nu al verhalen op oud-burgemeester Van der Tak en de direct betrokken bestuurders

Westland Verstandig wil kosten en schade gemeente Westland in “kwestie Kwekers in de Kunst” nu al verhalen op oud-burgemeester Van der Tak en de direct betrokken bestuurders

Zoals al te verwachten was wenst Kwekers in de Kunst de door de oud-burgemeester betaalde € 40.000,– niet aan de gemeente terug te betalen en start een procedure op voor het alsnog uitbetalen van de nog niet ontvangen € 60.000,–. Ook kondigt zij aan nog de tweede € 100.000,– te claimen omdat de oud-burgemeester ook die beloofd zou hebben.
Westland Verstandig vindt dat de oud-burgemeester fout gehandeld heeft en met hem in ieder geval de CDA-wethouders. Tijdens de 7 november raadsvergadering gingen de CDA-wethouders dan ook diep door het stof, boden excuses aan en wezen naar de oud-burgemeester voor beantwoording schuldvraag. Zij redden daarmee het politieke lijf. Beiden komen na de verkiezingen niet meer terug.
Ook de VVD-wethouder is politiek verantwoordelijk voor de onjuiste uitbetaling van de € 40.000,–. Immers zonder budget werd de betaling gedaan op grond van een mondeling (?) collegebesluit. Wat de rol van de overige wethouders eind september 2017 was, zal nader uitgezocht moeten worden. Ook 2 oud-wethouders hebben -naar het schijnt- boter op het hoofd.
De gemeente Westland heeft voor deze kwestie al een advocaat ingeschakeld waardoor gemeenschapsgeld nodig is voor het terughalen van een volgens de waarnemend burgemeester onrechtmatige betaling en het voeren van verweer op een onbevoegde en dus foute belofte van de oud-burgemeester. Deze beroept zich erop dat hij “gedekt” werd door de coalitie-wethouders van CDA, VVD, GL en GBW.
De Raad heeft op 7 november vorig jaar terecht geen goedkeuring gegeven aan het uitgeven van het bedrag van € 100.000 euro’s; daardoor staat vast dat de oud-burgemeester zonder budget en zonder mandaat van de Raad gelden beloofde en zelfs uitbetaalde. Hij wist dat hij fout zat en erkende dat ook in diverse persverklaringen. Zo gaf hij aan dat hij voor zijn vertrek dit alles nog snel moest “regelen” omdat er anders problemen zouden komen. Westland Verstandig meent dat ook Kwekers in de Kunst moet hebben geweten dat de oud-burgemeester op “eigen gezag” vlak voor zijn vertrek dit moest regelen omdat anders het niet door zou gaan omdat de Raad er een stokje voor zou steken. Niet onbelangrijk is dat de voorzitter van Kwekers in de Kunst een landelijk prominent VVD-er is. Vandaar waarschijnlijk ook dat de Kwekers in de Kunst boos zijn dat de Raad de gevoerde briefwisseling openbaarde.

Westland Verstandig wil dat de oud-burgemeester en de meest betrokken wethouders nu al aansprakelijk gehouden worden voor de schade die de gemeente lijdt door hun foutief en klungelig gedrag. Daardoor moet de gemeente Westland nu hoge kosten gaan maken aan externe advocaten, ambtenarenuren en wellicht kost het de gemeente straks inclusief rente en kosten meer dan € 300.000,–. Dat mag echt niet ten koste gaan van het geld van de burgers. Vandaar dat Westland Verstandig de waarnemend burgemeester maandag 12 februari zal vragen in ieder geval de oud-burgemeester en de meest betrokken wethouders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade die de gemeente lijdt en zal gaan lijden door hun handelen. Lijkt ons niet meer dan logisch dat zij de rekeningen gaan betalen! Zij wisten dat ze fout handelden en moeten de gevolgen daarvan dragen. Westland Verstandig gaat ervan uit dat zij dat ook zonder meer zullen doen!

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens