skip to Main Content

Doorstroming verplicht in Westland gehuisveste statushouders geregeld door aanpassing kantoorpanden aan de Tiendweg

Doorstroming verplicht in Westland gehuisveste statushouders geregeld door aanpassing kantoorpanden aan de Tiendweg

Jaarlijks moet Westland van het Rijk verplicht honderden statushouders huisvesten en opvangen. Voor 2023 vond die opvang helemaal plaats in sociale huurwoningen in onze dorpen. Dat vond Westland Verstandig te gek en in het coalitieakkoord stond al de wens van opvang in pensions. Het betreft vooral alleenstaande jongemannen. Begin 2023 kocht de gemeente het CarltonHotel voor de tijdelijke opvang van statushouders, Oekraïners en Westlandse spoedzoekers. De gedachte was dat doorstroming kon plaatsvinden naar flexwoningen. Ondanks pogingen daartoe lukte het maar niet om die te realiseren. Overal in Westland werd daartegen bezwaar gemaakt en werden de procedures terecht gestopt. Westland Verstandig wees op de mogelijke huisvesting in leegstaande kantoren in Westland. Dat wordt wel geaccepteerd. Dat gaat nu gebeuren.

De doorstroming van een deel van de statushouders vanuit het CarltonHotel gaat nu geregeld worden door huisvesting in de naast het hotel staande kantoren. Daarmee wordt voorkomen dat deze statushouders de vrijkomende sociale huurwoningen betrekken. Deze woningen worden anders, zoveel als mogelijk, toegewezen aan Westlanders die al lang op de wachtlijst staan.

De verbouwde kantoren aan de Tiendweg zullen goed maar sober zijn. De statushouders betalen huur vanuit hun inkomen en doorstroming is noodzaak. Nogmaals Westland is verplicht tot huisvesting en komt op deze wijze die verplichting na . Westland Verstandig is blij met deze oplossing die niet ten koste gaat van de sociale woningvoorraad.

Back To Top